BOOM(FEEST?)DAG

Op 15 maart a.s. sluit het Boomfeestseizoen blijkt uit een bericht van de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Het klopt dat er het afgelopen seizoen veel heugelijke activiteiten zijn geweest rondom bomen. Organisaties, bedrijven, scholen en particulieren hebben ondanks vorst en nattigheid flink gebruik gemaakt van plantmogelijkheden en voor positieve publiciteit gezorgd inzake bomen.

Tegelijkertijd heeft iedereen in de praktijk kunnen zien dat er ook goed gebruik is gemaakt van de mogelijkheden om te kappen, hakken, snoeien en versnipperen in ons landschap. Er zijn veel boomloze bermen, bossen en vlakten ontstaan.

Gaat het nou de goede kant op en sluiten we de bomen in onze harten en vertaalt zich dat in boomaanwas, verbannen we bomen nu juist buiten onze directe leefomgeving en doen we groen voor de bühne, of is het uiteindelijk zo dat allerlei niet groene belangen prevaleren waardoor onze leefomgeving verkaald en vervlakt.

Namens een aantal particulieren en organisaties is er een wandeling om samen een balans op te maken in Breda en Drimmelen, ervaringen te delen en als organisaties, particulieren, politiek, gemeenten, provincie, conclusies te trekken.

De werkwijze is simpel.

  1. In de loop van de dag kunnen naar eigen keuze, individueel of in een groep al/niet op eigen initiatief of op suggesties eventueel één of meerdere boomplaatsen of boomprojecten bezoeken waar geïnventariseerd wordt hoe de balans op die locatie uitpakt.
  2. Om 15 uur start een wandeling in het Park, verzamelen ingang gemeentehuis Drimmelen. Daarbij kunnen deelnemers de ogen de kost geven tijdens een wandeling en onderweg luisteren naar rapporteurs die op de houten (zeep)kist in 2 minuten een samenvatting geven van de bevindingen. Om 16 uur zijn we terug bij het gemeentehuis.
  3. We sluiten in het gemeentehuis in de drukte van verbouwing en verkiezing af met een toast op bomen, een hapje/drankje, het delen van een eindconclusie als opmaat voor de voorbereidingen van het boomplantseizoen 2023/2024.

Als u mee wil lopen ’s middags geef dat dan door via https://amerkantop.com/contact/

BOOMFEESTDAG OF BOOMDAG?

Op 15 maart is de afsluiting van de Boomplantperiode die begon met een boomfeestdag in november. Daar kan iedereen het over hebben tijdens en na de wandeling op 15 maart in het Park bij het gemeentehuis Drimmelen. Ja, ja, een drukke dag want verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen en verbouwingen in het gemeentehuis!

Maar de vraag is relevant, zeker voor deze dag: Gaat het nou wel of niet de goede kant op met die bomen?

U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen en de vraag mee te beantwoorden, zie uitnodiging

Als u er de tijd voor wil nemen en belangstelling hebt: Appels en peren vergelijken. Veel over bomen in Kaapstad en een beetje over bomen in Drimmelen. Ter lering en vermaak…. op Zwerfpoor

Een berg werk

Februari, voorjaarstemperaturen, een zonnetje en milde regen. Kortom een berg werk aan de natuur. Dat valt te merken aan activiteiten, bijeenkomsten en mensen en machines die in zand en klei uurtjes aan het draaien zijn. Daarmee lopen we vooruit bij de Nationale Stichting Boomfeestdag die het sein Boomplantseizoen Meester pas op 15 maart geeft.

Aan het begin van de overgang van planten naar groeien op 15 maart neemt de AmerkantOp samen met andere organisaties en particulieren het initiatief om een balans op te maken samen met politiek, gemeenten, provincie en conclusies te trekken. Wel of geen feest.

Het klopt dat er het afgelopen seizoen veel heugelijke activiteiten zijn geweest rondom bomen. Organisaties, bedrijven, scholen en particulieren hebben ondanks vorst en nattigheid flink gebruik gemaakt van plantmogelijkheden en voor positieve publiciteit gezorgd inzake bomen.

Tegelijkertijd heeft iedereen in de praktijk kunnen zien dat er ook goed gebruik is gemaakt van de mogelijkheden om te kappen, hakken, snoeien en versnipperen in ons landschap. Er zijn veel boomloze bermen, bossen en vlakten ontstaan.

Gaat het nou de goede kant op en sluiten we de bomen in onze harten en vertaalt zich dat in boomaanwas, verbannen we bomen nu juist buiten onze directe leefomgeving en doen we groen voor de bühne, of is het uiteindelijk zo dat allerlei niet groene belangen prevaleren waardoor onze leefomgeving verkaald en vervlakt.

De werkwijze is voor de 15e is simpel.

  1. In de loop van 15 maart kunnen naar eigen keuze individueel of in een groep op eigen initiatief of op suggesties één of meerdere boomplaatsen of boomprojecten worden bezocht waar geïnventariseerd wordt hoe de balans op die locatie uitpakt.
  2. Om 15 uur start een wandeling in het Park, gemeentehuis Drimmelen. Daarbij kunnen deelnemers de ogen de kost geven en onderweg luisteren naar rapporteurs die op de houten (zeep)kist in 2 minuten hun balans van de dag delen met de groep(en).
  3. We sluiten af met een toast op bomen, een hapje/drankje, het delen van een eindconclusie als opmaat voor de voorbereidingen van het boomplantseizoen 2023/2024.

URGENT: De vragen waar het nu even om draait:

  • Steunt u dit initiatief en mogen we dat melden?
  • Wilt u het initiatief actief steunen door een project of meerdere projecten te bezoeken en een balans op te maken al of niet naar eigen keuze (en dat hoeft niet perse op deze dag)?
  • Wilt u het initiatief actief steunen door in de organiserende groep te participeren?
  • Kunt u al iets doorgeven over de mogelijke aanwezigheid van mensen, organisaties, (Zeep)kisters?

En uiteraard: op- en aanmerkingen altijd welkom. Graag uw snelle reactie: contact

Voor wie carnaval geen feest vindt: Onderaan staan wat linken om er dieper in te duiken.

De aankondiging

De eerste flyer

Voor de scholen

Nederland als stad in een bos? Is dat wat?

Handleiding aanleg bos

In de gemeente Drimmelen ontstaat min of meer ervaring met de de aanleg van bos of voedselbos. De belangstelling is groot en groeiend. In de praktijk blijkt het aanleggen van bos lastiger dan je zou hopen of verwachten. Om potentiële initiatiefnemers een duwtje in de rug te geven heeft stagiair Freek de Jong van het Groenontwikkelfonds een praktische handleiding gemaakt. Zestien pagina’s met concrete tips en ideeën; lezenswaardig voor iedereen die overweegt bos aan te planten.

De handleiding Aanleg van een bos: Klik hier