Agrifood

Toscane aan de Amer

De Amerstreek kent klein- en grootschalige akkerbouw, veeteelt, (glas)tuinbouw, melkveehouderij, fruitteelt en boomkwekerij. Veel productie gaat in bulk naar verwerking bij grote of zelfs multinationale ondernemingen. Een zeer beperkt deel van de productie gaat naar kleinere bedrijven. Een zeer bescheiden gedeelte van de productie komt via lokale korte ketens bij consumenten in de omgeving terecht. Dat kan als oorspronkelijk product maar ook als halffabricaat of eindproduct.

Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld via Boeren en Buren, Goeie Kost, Boerschappen, boerderijwinkels en automaten, door producten in het schap te krijgen in winkels en horeca in de Amerstreek en Breda. Verkoop kan ook via structurele of incidentele markten, (food)festivals en andere activiteiten.

Stichting de AmerkantOp meent dat er veel kansen zijn om op het gebied van logistiek, publiciteit en verwerking tot half- of eindfabrikaat efficiƫnter te gaan werken. Samenwerken, kwaliteit en marktgerichtheid zijn daarbij belangrijke begrippen. Stichting de AmerkantOp denkt dat daardoor een beter verdienmodel hand in hand kan gaan met een betere leefomgeving voor iedereen in het gebied.

En dat bleek bijvoorbeeld ook al uit het verslag van een meeting AGROFOOD AMERKANTOP (RABOBANK)

amerstreek slotdocument_finaal