NIEUWSBRIEF  17/02/2023
Amerstreekbrief: Groene initiatieven in uw regio
Een nieuwsbrief van samenwerkende natuurorganisaties
Over ontwikkelingen binnen landschap, bodem, water, biodiversiteit, natuurbehoud en -herstel. 
Maar ook over vraagstukken als klimaatverandering.

Bekijk onze jaaragenda vol inspirerende themadagen, activiteiten en mooie doelen! 


Groot Groen Feest
Achter de schermen is het organisatiecomité van Het Groot Groen Feest volop bezig om er weer een mooi evenement van te maken.Nieuwsgierig? Noteer vast 15 april in je agenda. Houd de Facebookpagina in de gaten
of kijk op onze website.


Op 15 maart sluit het Boomfeestseizoen. Het afgelopen seizoen zijn veel heugelijke activiteiten geweest. Iedereen heeft in de praktijk kunnen zien dat er ook goed is gekapt. Gaat het nou de goede kant op of prevaleren uiteindelijk allerlei niet groene belangen? U kunt mee de balans opmaken.

Lees verder Wil je meer weten op wie jij moet stemmen met de Waterschapsverkiezingen? Hoe het staat met de waterkwaliteit in onze regio? Wat het probleem is van verdroging? Hoe overstromingen worden voorkomen? Markant Breda organiseert een bijeenkomst die ook voor Drimmelen interessant is.
Lees verderDat veel handen en enkele machines licht werk maken is zaterdag 11 februari gebleken. Ruim 150 bomen zijn in de kleigrond aan de Ruilverkavelingsweg gezet. Het begin van één hectare Biologische Notenboomgaard ingebed in een mooie omgeving. Nog wat nazorg maar de groei is begonnen en deelnemers kunnen hun bomen al gaan koesteren.
Bekijk de foto’sHet maakt natuurlijk voor een Bomenhub, een Bomenbieb en Meerbomennu niet uit wanneer iemand bomen plant in de Kinderboomkwekerij. Sterker nog, het is leuk als je verrassingen tegen komt en merkt dat kinderen op eigen initiatief langs komen en planten. Dewi koos voor een plaatsje in het eigen Stuifhoekbosje!

Kaalslag door klepelen
De klepelmaaier is onlangs genadeloos tekeergegaan aan de Tuinbouwweg en de Kanaalweg-West in Made. Op het traject tussen de rotonde bij de Stelvenseweg en de Brieltjespolder zijn de struwelen aan de westkant volledig verwijderd, aan de oostkant heeft men gelukkig nog de helft overgelaten. Ook de kanaalweg-west naar Raamsdonksveer is op deze wijze behandeld. 

Dat de begroeiing om de zoveel jaar wordt teruggesnoeid is noodzakelijk, maar de wijze waarop het nu is uitgevoerd past volgens Whatzap Drimmelen niet in de ‘Blauwgroene Gemeente’ zoals Drimmelen zich graag profileert. Het klepelen wordt toegepast omdat het een goedkope manier van beheer is. 

Niet alleen de planten, maar ook het insectenleven heeft hieronder te lijden. Volgens de vlinderstichting legt tot bijna 95% van de overwinterende vlinders en andere insecten het loodje door klepelen. Het afval wordt niet opgeruimd, maar blijft liggen. De bodem verrijkt, slechts gras en enkele plantensoorten blijven over. Maar op de foto’s is te zien dat niet alleen de plantenresten achterblijven. Ook het zwerfafval dat tussen de struiken zit wordt versnipperd. 

Verspreid over het hele terrein vind je scherpe stukjes blik, kleine stukjes plastic, kapot geslagen flessen etc. Voor ons Zappers is dit niet een motiverende situatie. Het fijngehakte zwerfafval is afgedekt door de houtsnippers. Wat je niet meer ziet, bestaat niet, toch? Jammer dat gekozen is voor deze vorm van onderhoud…