NIEUWSBRIEF  03/02/2023

Amerstreekbrief: Groene initiatieven in uw regio
Een nieuwsbrief van samenwerkende natuurorganisaties

Over ontwikkelingen binnen landschap, bodem, water, biodiversiteit, natuurbehoud en -herstel. 
Maar ook over vraagstukken als klimaatverandering.

Bekijk onze jaaragenda vol inspirerende themadagen, activiteiten en mooie doelen!


In het zonnetje
Elke editie van de Amerstreekbrief zet Stichting de AmerkantOp een van zijn collega-organisaties in het zonnetje! Dit keer: Stichting BEI. Deze stichting heeft als doel kennis overdragen over bestuivende insecten in het algemeen, en van de (honing)bijen in het bijzonder. Zo bevorderen en vergroten ze kennisoverdracht over deze bijzondere dieren. 

Meer lezen over alle doelen en inspanningen van Stichting BEI? Lees hier verder. Sneller regulering van bijenkasten rond de Biesbosch

Er is nogal wat discussie over de hoeveelheid bijen rondom de Biesbosch. Rond juli komen de eerste ‘honingjagers’ de kant van het natuurgebied op, om hun bijen te laten profiteren van de nectar uit de reuzespringbalsemien. In totaal komen zo’n 2100 kasten met ongeveer 50.000 bijen per kast rondom de Biesbosch te staan! Er zijn tal van onderzoeken die uitwijzen dat dit voor de lokale wilde bijen een te grote concurrentie is. Hier is eigenlijk geen onderzoek voor nodig, want wat de een opeet heeft de ander het nakijken aan…

Als direct gedupeerde zijn het de wilde bijen, zoals alle hommelsoorten. Indirect gedupeerden zijn al die andere wilde bijen die niet van deze plant snoepen, maar van andere wilde planten. Die andere planten hebben in de Biesbosch geen schijn van kans omdat de springbalsemien een erg invasieve soort is die andere plantjes verdringt. Mede door toedoen van de extra bestuiving door de honingbijen geeft deze plant een nóg betere zaadzetting, dus volgend jaar nóg meer balsemien ten koste van onze inheemse planten. 

Bron: Stichting BEI

Een ander groot gevaar van te veel bijen bij elkaar is de zeer besmettelijke bijenziekte ‘Amerikaans vuilbroed’. Als die hier uitbreekt, wat niet ondenkbaar is met kasten vanuit België en Duitsland, dan verspreid die ziekte zich razendsnel naar alle bijenkasten in de omgeving. Gevolg: besmette kasten moeten worden geruimd én er komt een vervoersverbod met bijen. In het kassengebied van Made zijn veel bedrijven die bijen huren voor de bestuiving van hun gewassen. Dat is dan helaas niet meer mogelijk, wat zeer pijnlijk zou zijn voor het inkomen van deze mensen. 

Om tot een snelle regulering te komen zouden gemeentes rondom de Biesbosch met een algemene
plaatselijke verordening
 kunnen komen, waardoor het alleen nog mogelijk is om geregistreerde
bijenvolken op een vaste plaats te mogen houden. Zo blijven voldoende bijen over om zonder
concurrentie voor de wilde bijen planten te bestuiven en kan op elke niet-geregistreerde plaats waar bijenkasten staan meteen worden ingegrepen. Een andere oplossing voor veel volken rondom de Biesbosch zou zijn héél véél meer bloemen. Struweel en bomen planten rondom de Biesbosch, maar ook rondom de woonplaatsen waar deze imkers vandaan komen, dus landelijk. Maar dat is nu juist dé oplossing van onze nationale biodiversiteitscrisis.

Wij hopen snel op een wijs besluit van gemeentes en de provincie.

Meer Bomen Nu
Meer Bomen Nu gaat dit jaar 1 miljoen bomen (ver)planten. Iedereen kan daarbij helpen door zaailingen uit eigen tuin, of uit die van je buren, oma of neef te doneren. 
Op zondagmiddag 12 februari kunnen zaailingen ingeleverd worden bij het (B)oerBurgerBos en de Kinderboomkwekerij in de Zandstraat tussen Hooge Zwaluwe en Made. Zo doe je ook mee met de Landelijke Doneer-een-Zaailing-Dag. Onder begeleiding is het ook mogelijk een stek of zaailing mee te nemen. 

Elke boom of struik produceert ieder jaar zaailingen. Maar in een achtertuin is vaak geen ruimte voor al die zaailingen om volwassen boom of struik te worden. Maar iemand anders wil ze graag hebben. Dus, lever zaailingen en stekken in en de AmerkantOp zorgt dat ze een goed plekje krijgen. Bomen zijn immers van groot belang in de leefomgeving! 

Meer weten over hoe te doneren? Lees hier verder.


Plantdag Biologische Notenboomgaard Ooit aan de Amer
Honderd notenomen worden op zaterdag 11 februari vanaf 08.00 uur notenbomen geplant aan de Ruilverkavelingsweg ter hoogte van de kruising met de Koekoekweg. Die bomen vormen de basis voor een boomgaard die in handen zal zijn van een collectief aan particulieren, organisaties, scholen en bedrijven. Zo participeren Stichting Bei en Stichting de AmerkantOp al mee en zetten ze zich in om het een interessant gebied te maken voor insecten, maar ook voor leerlingen van scholen. 

Wie zich wil betrokken of wil helpen met planten op zaterdag 11 februari kan dat doorgeven via initiatiefnemer Zwerfspoor op de website www.zwerfspoor.blog, waar ook alle informatie is te vinden over Ooit aan de Amer. Er is nog beperkt ruimte om te investeren in het project en mede-eigenaar te worden. Er is nu nog de mogelijkheid om mee te bepalen welke boom men op de eigen kavel krijgt en waar die precies moet komen.