Amerstreekbrief: Groene initiatieven in uw regio
Een nieuwsbrief van samenwerkende natuurorganisaties. Over ontwikkelingen binnen landschap, bodem, water, biodiversiteit, natuurbehoud en -herstel.  Maar ook over vraagstukken als klimaatverandering.

Bron: Stichting BEI

EnergieBieb
De vorige keer vertelden we over de EnergieBieb, een concept dat wordt ontwikkeld om een
(indirecte) bijdrage te leveren aan het reduceren van sociale ongelijkheid. Een mooi voorbeeld van sociale duurzaamheid wat we bij Duurzaam Drimmelen ook hebben omarmd. Maar wat is sociale duurzaamheid eigenlijk? 

Het staat voor het bijhouden of verbeteren van het welzijn van mensen in huidige en in toekomstige generaties. Daar is nog een hele wereld te winnen en daarom willen we daar graag een (duurzaam) steentje aan bijdragen. Er zijn nog wel veel gesprekken te voeren over de precieze uitvoering en reikwijdte, maar we vinden steeds meer mensen op ons pad die interesse tonen. Zo zijn we bijvoorbeeld recent gevraagd om met Gemeente Breda te komen praten (i.r.t. het Verbeter Breda programma) en zijn we voornemens om in Friesland met ons team bij te dragen aan de contouren van een heuse pilot.

De Koepel
Met een studiegroepje, dat al eerder bij elkaar kwam, spreken we op 12 december verder. We kijken wat nodig is om te komen tot een overkoepelend orgaan, waarin alle duurzame en groene initiatieven vertegenwoordigd worden. Op die manier staan we samen sterk.


Zwerfafval pakken we samen op! Whatzap?!
17 december is het al weer de derde zaterdag van de maand. Tijd voor Whatzap?! samen.

Ook dit keer hebben we gekozen voor het opschonen van het centrum van Made. We starten om 10.00 uur bij het oude gemeentehuis in de Nieuwstraat. Vervolgens waaien we uit om 11.30 uur weer samen te komen voor een gezellig bakkie (op eigen kosten).

Iedereen die zin heeft kan aansluiten. Materialen nodig? Stuur een e-mail naar: lisettevangroesen@gmail.comEen groene kerst 
Kerstbomen planten. En dat net voor de feestdagen. Wie wil dat nou niet? Stichting de AmerkantOp organiseert aankomende zondag 11 december een gezellige ochtend om ons voor te bereiden op een groene kerst. 

Iedereen is welkom van 10.00 tot 12.00 uur in de Kinderboomkwekerij aan de Zandstraat achter van Kaam. Als het toch blijkt dat de grond op de zondagochtend bevroren is, kan het planten uiteraard niet doorgaan. Iedereen kan dan zonder schuldgevoel bij de kachel blijven zitten! Aanmelden kan via deze link.

Honderd notenbomen gaan de grond in
Aan een mooi stukje aarde denken op een koude winterdag? Op 10 december vanaf 08.00 uur gaan honderd notenbomen de grond in op het perceel van Ooit aan de Amer aan de Ruilverkavelingsweg vlakbij de kruising met de Koekoekweg in Drimmelen. Dat is hard werken waar je warm van wordt. Wie als vrijwilliger handen uit de mouwen wil steken kan zich opgeven!De notenboomgaard wordt het eigendom van enthousiaste particulieren uit de gemeente Drimmelen en omgeving en een paar organisaties. Het is de bedoeling dat er een landschappelijke notenboomgaard ontstaat met wat landschapselementen en volop groen. Wie nu mede-eigenaar wil worden kan nog bepalen waar de eigen boom komt. Wilt u komen kijken? Wees welkom op 10 december, mits de grond zaterdagochtend niet bevroren is. Helaas kan het planten dan niet doorgaan. Meer informatie is te vinden via deze link.


Tien jaar Stichting BEI!
Stichting BEI is op 05-12-2012 opgericht en bestaat 10 jaar!
Stichting BEI staat voor: Bijen Educatie en Informatie. Tijd om terug te kijken.

Bijen
Afgelopen 10 jaar hebben we duidelijk gemaakt wat het belang is van bestuivende insecten met de honingbij in het bijzonder. Door de achteruitgang van het aantal bijen met 75% in de laatste 25 jaar komen we bij een kantelpunt waarbij de voedselvoorziening van de mens in gevaar komt. Het doemscenario dat mensen met kwastjes hun gewassen moeten bestuiven is niet ondenkbaar en gebeurt al in een aantal gebieden in China. Het belang van een gevarieerde groene omgeving is van groot belang. We hebben hier aan bijgedragen door verschillende bloemenweiden in te zaaien, struweel hagen aan te leggen en bloembollen te planten (o.a. Bijenboel bij het BoerBurgerBos). Verder heeft Stichting BEI tientallen bomen geschonken aan particulieren die zich inzetten voor de biodiversiteit.

Educatie
Sichting BEI heeft 5 keer een basiscursus bijenhouden gegeven. Hierdoor zijn 65 imkers opgeleid die de cursus allemaal met een diploma hebben afgesloten. Naast het bijenhouden wordt tijdens de cursus veel aandacht besteed aan natuur en bevorderen van biodiversiteit, zodat de nieuwe imkers meteen ambassadeurs voor biodiversiteit zijn. We geven gastlessen op scholen en hebben twee leskisten over bijen en imkeren gemaakt die gratis aan scholen beschikbaar zijn gesteld. De jeugd vertellen over bestuivende insecten en het belang van bloemen en bomen is uitermate belangrijk. Tijdens de boomschenking op de jaarlijkse boomfeestdag wordt altijd een klas uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het is mooi om te zien dat deze kinderen bijzonder geïnteresseerd zijn als over bijen en de natuur verteld wordt. We hopen dat de toekomstige generaties goed voor Moeder Aarde zullen zorgen.


Informatie
Onze gemeente is de afgelopen tien jaar door ons van veel informatie voorzien. Het is een moeizaam proces, maar toch zijn al veel zaken verbeterd. Er wordt niet meer geklepeld. Er is een Groenoverleg met de gemeente waar meer groenpartners aan mee doen. Er wordt niet meer gesnoeid en of gekapt in het bloei en broedseizoen. Samenwerking en elkaar van informatie voorzien is onmisbaar om de biodiversiteit en natuur te verbeteren en herstellen.

Toekomst
Het overlijden van onze voorzitter, bijenteeltleraar en natuurman in hart en nieren, Bert Brakkee was een grote klap voor Stichting BEI. Toch willen we als stichting doorgaan met onze activiteiten en ons blijven inzetten voor onze bijen en biodiversiteit. We doen dit door nog meer nadruk op educatie en informatie te leggen. Inmiddels participeren we met enkele perceeltjes in ‘Ooit aan de Amer’. 


Een vernieuwde website
ANV Drimmelen&Moerdijk hebben een vernieuwde website. Hier kunt u meer lezen over onze activiteiten rondom o.a. bloemenranden en weidevogelbescherming. Bezoek de website hier

Agenda
De AmerkantOp

10 december 08.00 uur
Honderd notenbomen gaan de grond in op het perceel van Ooit aan de Amer op de Ruilverkavelingsweg vlakbij de kruising met de Koekoekweg in Drimmelen.

11 december 10.00 tot 12.00 uur
Een gezellige ochtend gevuld met kerstbomen planten ter voorbereiding op een groene kerst in de Kinderboomkwekerij aan de Zandstraat achter van Kaam.

Whatzap?! 
17 december 10.00 uur

Gezamenlijk opschonen van het centrum in Made.