Inzet 2023

De winterslaap 2023 verloopt een beetje verward. Regen, dan weer op het ijs staan en voor je het weet spoelt het water bijna over de dijk. En het blijft even afwachten wat februari gaat brengen. Vast staat dat er wat beheer en onderhoud is uitgesteld vanwege het weer. Het planten van struiken en bomen is niet helemaal volgens plan verlopen en op een aantal plaatsen is het plantgoed opgekuild. Tegelijkertijd popelen mensen alweer om scheppen en schoppen en snoeischaren aan de slag te gaan.

Iedereen die in de startblokken wil staan voor activiteiten is uiteraard van harte welkom. Een dagdeel in het (B)oerburgerbos werken of iets doen bij de kinderboomkwekerij? Een paar uurtjes ondersteunen bij het gebruik van leskisten op de scholen? Meedenken, meeorganiseren en meedoen met de activiteiten van Truffelgilde of Experimentelers? Het kan allemaal. Op de homepage van de site van de AmerkantOp staat een jaarkalender die als leidraad kan gelden al is het belangrijk om nieuwsbrief en agenda in de gaten te houden voor exacte informatie. We zijn toch weers- en seizoensafhankelijk. Aanmelden als belangstellende of vrijwilliger kan via de contactpagina. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de knop op de homepage.

De AmerkantOp heeft ambities maar het waarmaken kost naast tijd ook geld. De zon gaat niet helemaal meer voor niets op. Sinds december beschikt de Stichting over een mogelijkheid om te doneren via de site. Donaties komen direct ten goede aan de Stichting en bijdragen besteed de Stichting direct aan activiteiten in het belang van de leefomgeving Drimmelen. Over de bestedingen legt de Stichting publiekelijk verantwoording af. Kortom we werken graag samen en houden iedereen op hoogte!

Even geen stroom: Loadshedding

Cedric Bousche verblijft een aantal weken in Kaapstad. Hij maakt daar kennis met het fenomeen Lodshedding en deelt zijn ervaringen.

Net als in Nederland `zijn er in Zuid Afrika dilemma’s voor het energiebeleid nu er door mondiale geopolitieke kwesties een tekort is aan energie en de prijs van energie op loopt. Loadshedding is een oplossing van de Zuid Afrikaanse overheid om het tekort aan energie enigszins te spreiden over bevolking en bedrijven in het land. Loadshedding bestaat al heel lang in Zuid Afrika en het betekent dat bepaalde gebieden bij toerbeurt worden afgeschakeld van het energienet. Er bestaan acht fases. In fase 1 is er gedurende een beperkt gedeelte van de dag, bijvoorbeeld 2,5 uur, geen stroom. In fase 8 is er gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld enkele uren, wel stroom. In fase 1 is het belangrijk om te weten op welk deel van de dag iets niet kan en in fase 8 kijk je wanneer iets wel kan. Je verse kopje koffie drinken uit je geavanceerde koffiemachine bijvoorbeeld.

Op dit moment is fase 6 van kracht en dat betekent in de praktijk dat er het grootste deel van de dag geen stroom is. Dat kan betekenen dat er pas om 8.30 uur stroom is en dat die periode stroom op het net 3.30 uur duurt. Om 12 uur gaat de stroom er dan weer vanaf. Die perioden zijn per gebied verschillend en per app is exacte informatie beschikbaar over die uren. Het land is gewend aan deze schaarste en de gevolgen van het uitschakelen van de stroomlevering. Er ontstaat geen grote paniek wanneer er geen stroom is en men vangt gevolgen voor de samenleving op. Niemand kijkt op van het feit dat de stoplichten niet werken, dat er geen straatverlichting is en dat bijvoorbeeld tankstations en publieke voorzieningen gesloten zijn. In het huishouden betekent stroomloos vaak geen licht, geen telecommunicatie, geen gebruik van huishoudelijke apparaten maar stroomuitval kan ook doorwerken in pompinstallaties voor drinkwater etc. Het is tamelijk verrassend om er als verwende Nederlander achter te komen wat leven zonder stroom betekent. Het is ook verrassend om er achter te komen hoe laconiek een samenleving het ontbreken van stroom kan aanvaarden. IJsblokken verplaatsen van de diepvries naar de koelkast is een gangbare routine……..

Veel bedrijven en huishoudens zijn inventief geworden in het vinden van oplossingen voor stroomvoorziening voor zaken die als essentieel worden gezien. Er is uiteraard een grote handel in generatoren, accu’s, batterijen en zelfs powerbanks. Met een batterij en een abonnement bij een provider die door kan draaien tijdens stroomuitval red je de telecommunicatie. En met een betaalsysteem dat stroomloos door kan is afrekenen ook geen probleem. Veel huishoudens hebben op z’n minst een paar energiezuinige lampen die als de stroom weer wordt ingeschakeld automatisch opladen. Altijs een beetje licht. Je kunt plannen wanneer je de was doet. Winkelbedrijven, restaurants, hotels maar ook industrie en bedrijven die willen doorwerken maken gebruik van generatoren. Maar winkelcentra die tijdens de loadshedding gesloten zijn vormen geen uitzondering. En een groot gedeelte van de bevolking woont in Townships waar de bevolking niet beschikt over middelen om voor deze alternatieven te gaan. Overigens is er direct na een loadshedding een enorme piek in het stroomverbruik omdat al die apparaten weer maximaal gaan verbruiken om energie aan te vullen, weer op temperatuur te komen etc. Waar beveiliging van het elektriciteitsnet deze piek niet aan kan ontstaat het risico van kortsluiting en brand.

De beschikbare elektriciteit is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en de kosten van te importeren brandstoffen. Uiteraard is daarbij ook de vraag aan de orde van de financiële draagkracht van de overheid, de bedrijven en de particulieren en de mogelijkheid om op te boksen tegen andere mogendheden. In een mondiale markteconomie wint het geld.

Uiteraard is er ook veel te zeggen over de mogelijkheden in het land om te werken met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen zoals is Europa. Dat gaat voor dit stukje wat ver en vraagt ook wel wat meer onderzoek. Zo lopen ze redelijk begrijpelijk in Zuid Afrika niet erg warm voor de Tesla. Wat voor stroom geldt geldt in Zuid Afrika ook voor water. De tering naar de nering zetten is voor veel mensen de meest praktische oplossing. Voorbereid en bewust zijn, dat is mooi meegenomen als dat in de genen zit waardoor mensen met schaarste uit de voeten kunnen.

Wie een paar weken met Loadshedding leeft en ervaart hoe men er mee omgaat vraagt zich uiteraard af hoe zelf te handelen in zo’n situatie, hoe de omgeving zou reageren en wat de consequenties zouden zijn. Het uitvallen van de verkeerslichten in de gemeente Drimmelen valt te overzien. Maar een stroomloze dag? Dat zal toch niet meevallen. Keertje uitproberen?

Eerste Amermeting een geslaagde oefening

Op zaterdag 24 september verzamelde een klein clubje mensen zich om wat Amerwater te verzamelen. Janet Crezée zorgde aan de Biesboschweg voor een warm en feestelijk onderkomen waar de buisjes en strips van Drinkable Rivers tevoorschijn konden komen om het water tegen het licht te houden en iets te zeggen over bepaalde stoffen in het water. De uitkomsten komen terecht in een landelijk datanetwerk zodat op termijn vergelijkingen kunnen worden gemaakt.

Experimentelers 2022

Zondag 9 oktober is het seizoen Experimentelers 2022 afgesloten. Dat seizoen stond vooral in het teken van de Zonnebloemen en ook wel wat van droogte en Vuelta. De animo voor de Zonnebloemen was groot maar het aantal Experimentelers viel tegen. Ook de opkomst zondag was erg mager maar dat maakte, mede dankzij het mooie weer niet uit. En de mensen die er waren hadden het prima naar hun zin en konden met hun zelf ontdekte en geplukte oogst naar huis. Binnenkort evaluatie en nadenken over Experimentelers 2023.

Bezoek Berlicum

Vrijdag 7 oktober jl.. heeft een deputatie uit Drimmelen een bezoek gebracht aan Stichting Landschapsbeheer Aa dal en het voedselbos ‘d Ekkers dat deze Stichting beheert. Een tegenbezoek want de het Aa dal was eerder op bezoek in Drimmelen. Het was een inspirerend bezoek waarbij ook over het besturen van een gebiedsstichting is gesproken. Samenwerking tussen besturen maar ook met organisaties, bedrijven en particulieren in de omgeving is kenmerkend en noodzakelijk. Veel herkenning over en weer als het gaat om aspecten als: Hoe betrek je jongeren, de rol van vrijwilligers, de relatie met overheidsinstanties en de invloed van grote thema’s als klimaat op het denken en doen van organisaties. Er is afgesproken om elkaar frequent te spreken en zien en daar meer besturen bij te betrekken. De rondleiding door het voedselbos bracht nieuwe ideeën in inzichten.

Eerste meting AMERWATER

Op zaterdag 24 september 2022 om 10 uur verzamelen we bij Crezée Watersport Biesboschweg 3 in Lage Zwaluwe om op weg te gaan naar de oever van de Amer. Daar meten we en verzamelen we watermonsters voor onderzoek. Om 11 uur zijn we terug bij Crezée Watersport en kunnen we de opbrengst en ervaringen bespreken en praten over hoe verder. Wie er bij wil zijn, geef even door via contact. Voor eventuele vragen: De AmerkantOp 06 218 40 155.

Met deze activiteit gaan we door waar we vorig jaar gebleven zijn bij de herdenking 600 jaar Biesbosch. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk een groep mensen krijgen zie zich betrokken voelt bij alle aspecten van water zoals die ook aan de orde komen bij Drinkable Rivers. Met de keuze voor actieve ondersteuning van Drinkable Rivers geeft de AmerkantOp invulling aan één van de STIPPEN OP DE HORIZON: NATUURLIJK WATER. Gezond drinkwater in de veronderstelling dat wat goed is voor mensen ook goed is voor plant en dier!

Uitnodiging

Bijeenkomst Truffelgilde

De AmerkantOp organiseert denken en doen vanuit het perspectief van goed doen voor bodem, lucht en water. Één van de initiatieven is het oprichten van Het Truffelgilde Drimmelen waarbij mensen zich verenigen rondom initiatieven die zijn gericht op het versterken van gezond bodemleven. Essentiële dragers en indicatoren voor een optimaal bodemleven zijn allerlei soorten schimmels waarvan de Truffel er één is. Uiteindelijk moet het Truffelgilde uitgroeien tot een groep mensen die zich met passie en verstand van zaken bezig houdt met schimmels en paddenstoelen. Dat kan voorwaardenscheppend zijn door bijvoorbeeld organisch materiaal beschikbaar te maken, sporen te verspreiden, paddenstoelen te kweken of te zoeken. Jip Leermakers wordt de trekker van deze groep mensen. Feitelijk wordt er een leergang ontwikkeld waarbij mensen online kunnen leren en uitwisselen, via een appgroep in verbinding staan, materialen kunnen kopen of verzamelen om zelf paddenstoelen te gaan kweken, zelf paddenstoelen gaan zoeken en deze gaan bereiden. En wellicht kan er een keurmerk worden ontwikkeld voor mensen die goed om gaan met de bodem.

De eerste bijeenkomst van het Truffelgilde is op 16 augustus 2022 op Veld voor Verder aan de Zwaluwseweg om 11 uur. Wie daar nog bij wil zijn kan zich melden via de contactpagina. Wie dan niet kan maar wel wil aansluiten kan dat uiteraard ook doorgeven!

Voel je thuis in Bomenbieb

De Bomenbieb raakt een beetje bekend. Wie een boompje, struikje, plantje over heeft uit eigen tuin kan het planten in de Bomenbieb. Wie juist iets zoekt voor de eigen tuin kan daar dan juist weer iets ophalen. Simpel. En zoals het hoort: Er is een pomp, er is water, er is zand dus spelen kan je er ook. En de nieuwste aanwinst? Een tafel en twee stoelen. Voor wie aan de koffie wil. Die koffie, een broodje, een schaakspel, schaduw, daar moet je dan weer zelf voor zorgen want het blijft uiteindelijk vooral het domein van planten, struiken en bomen!

Biodiversiteit explodeert.

Biodiversiteit is de hele bonte verzameling aan prikkend, kriebelend, stekend, bijtend, ruikend, kleurend, geurend, jeukend, ontspannend, verdovend, verleidelijk leven. Biodivers is hoe meer verschillen in een goede balans hoe beter voor iedereen! Wel, we hebben een verrassing! Met dit weer explodeert die biodiversiteit in de Bijenboel van Stichting Bei bij de Bijenboel, in het (B)oerBurgerbos, de Bomenbieb en de Kinderboomkwekerij. We dagen iedereen uit om eens een lijstje te maken van al die verschillende soorten planten, insecten, bomen, vogels, knaagdieren en ga zo maar door. Onbegonnen werk, zou zo maar kunnen. Simpeler dan, ga op een zonnige dag eens kijken naar de verschillende soorten vlinders. Meer of minder dan tien? Of wat ook leuk is, bekijk eens of het Bijenhotel van de Stichting Bei nog kamers vrij heeft en welke? Het is wel een grote kunst om zonder krasjes, bultjes en jeuk thuis te komen 🙂

Van zaadje tot 2 meter Zonnebloem in 2 maanden!

Wie regelmatig langs de Rotonde bij Wagenberg rijdt kan het volgen! Zo ben je aan het zaaien in de droogte van april, wiedt je je suf en sta je met Zonnebloemen in de armen. Experimentelers kunnen deze week hun Zonnebloemen komen oogsten of aangeven dat hun Zonnebloemen mogen blijven staan voor de zaadoogst. Experimentelers krijgen een berichtje wanneer ze langs kunnen komen. En er is voorlopig nog ruimte om aan te melden als experimenteler en het groei- en oogstseizoen mee te beleven! Elders op deze site het archief van vorig jaar en de informatie van dit jaar!