Toelichting Vanuit de Amercentrale wordt er op het gebied van biomassa gekeken naar samenwerking in het gebied, waarbij educatie een complementaire rol speelt.
Doel Kringlopen sluiten en nieuwe business kansen voor agrariërs te realiseren.
Partners Provincie Noord brabant, the weather makers
Inschatting kosten nntb
Mogelijke financiers Provincie Noord brabant, Cosun
Afspraak In de workshop van the weather makers worden kansen verkend
Wanneer Na de visievorming