De AmerkantOp wil goed zorgen voor Bodem, Lucht en Water in de veronderstelling dat dat goed is voor het leven in de omgeving. Er zijn dus projecten die gaan over de bodem.