Bomen VOOR DE TOEKOMST

Stichting De AmerkantOp concentreert zich op goed zorgen voor bodem, water en lucht. Bomen zijn onontbeerlijk voor het goed functioneren van kringlopen in de leefomgeving en horen bij een evenwichtig klimaatbeleid. Zorgen voor een optimaal bomenbestand is dus een speerpunt voor Stichting De AmerkantOp. Daarbij gebruikt de Stichting op dit moment o.a. het advies van het College van Rijksadviseurs inzake Bossenstrategie. https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/08/25/advies-bossenstrategie

Deze actuele publicatie is hieronder te downloaden.

De bestuursleden Piet Hermus en Cedric Bousché nemen deel aan het netwerk Oogst van Morgen waardoor zij in verbinding staan met veel initiatieven en partijen op dit gebied: https://www.oogstvanmorgen.net/

Stichting de AmerkantOp ondersteunt initiatieven op het gebied van Agro Forestry en Voedselbossen actief en staat in verbinding met:

https://www.voedselbosbouw.org/

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/grond-voor-voedselbossen

https://www.voedselbosbouw.org/https://www.greendealvoedselbossen.nl/

Boomgrond is grond voor bomen. Een plaats waar bomen kunnen staan maar ook een voedingsbodem waar bomen mee verder kunnen. Op dit moment buitelen mensen over elkaar heen om plannen te presenteren over honderden, duizenden, miljoenen, miljarden bomen die in een gemeente, provincie, wereldwijd geplant zouden moeten worden. Handen genoeg boomzaden, zaailingen en plantmateriaal genoeg. Maar is er grond genoeg? Hebben we de goede bomen voor de goede plaatsen?

Onder BOOMGROND houden we een oogje in het zeil.

Voor wie zelf aan de gang wil: Een brochure met ideeën over fondsenwerving