Boomgrond is grond voor bomen. Een plaats waar bomen kunnen staan maar ook een voedingsbodem waar bomen mee verder kunnen. Op dit moment buitelen mensen over elkaar heen om plannen te presenteren over honderden, duizenden, miljoenen, miljarden bomen die in een gemeente, provincie, wereldwijd geplant zouden moeten worden. Handen genoeg boomzaden, zaailingen en plantmateriaal genoeg. Maar is er grond genoeg? Hebben we de goede bomen voor de goede plaatsen?

Onder BOOMGROND houden we een oogje in het zeil.

Voor wie zelf aan de gang wil: Een brochure met ideeën over fondsenwerving