Stichting de AmerkantOp realiseert zich het belang van basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij de bewustwording van jonge mensen als het gaat over hun leefomgeving. Zo leverde het Dongemond College het plan voor de Kinderboomkwekerij en is basisschool de Stuifhoek betrokken bij het inrichten en beheren van de Kinderboomkwekerij.

Hieronder staat een voorbeeld van een les voor het basisonderwijs.

20.04.15 week 16 INSPIRERENDE FILM OVER VERSCHILLENDE VORMEN VAN LAND- EN TUINBOUW. ZEKER GESCHIKT VOOR VO MAAR OOK VOOR GROEP 7 EN 8. http://inhabitfilm.com/