Boomfeestdag met de Schittering en de Stuifhoek

16 november 2022. Hooge Zwaluwe/Made Kinderboomkwekerij Een prachtige blauwe lucht met een stralend zonnetje, kinderen, het college, de bomen in de hoofdrol en appelsap om te proosten. Na graafwerk, plantwerk en wat nazorg is er nu in de kinderboomkwekerij sprake van een heus Schitteringbos en een heus Stuifhoekbos. Laat de wortels maar groeien en dan maar kijken wat er uitkomt in het voorjaar. Honderden bloemen, het kan zomaar gebeuren!De kinderboomkwekerij is altijd toegankelijk dus leerlingen en hun ouders kunnen er altijd terecht om eens te kijken of iets te verzorgen. Hier wat foto’s van de gebeurtenissen! Klik hier

Leskist bomen

15 november 2022. Burgstsedreef Breda Op dinsdag 15 november wijdden leerlingen van groep 7 nutsbasisschool Burgst, Groene Hil 20 in Breda ter gelegenheid van Boomfeestdag de leskist Bomen in. Aan de achter de school gelegen Burgstsedreef bogen zij zich over de schijnbaar simpele (klimaat)vraag: Hoeveel CO2 staat hier nu eigenlijk opgeslagen langs de weg? Het is duidelijk dat veel meten, verzamelen en onderzoek nodig is om antwoord te geven. Het definitieve antwoord laat op zich wachten tot het voorjaar. Leerlingen zijn ook nieuwsgierig naar de levenscyclus van een boom en het belang van bomen voor mensen. Overeenkomsten en verschillen tussen mensen en bomen boeien ook. Dinsdagmiddag ging het om hoogte, omtrek, doorsnee, boomsoort, houtdichtheid, gezondheid van de boom, kroonopbouw en boombodem. Veel meten en kijken dus. Voor de samenstellers van de kist is vooral van belang of de leskist goed voldoet: Juiste materialen, genoeg voor de leerlingen, kunnen ze er mee uit de voeten. Leidt het tot meer kennis, betrokkenheid, bewustzijn. Als dat laatste zo is kunnen er meer leskisten beschikbaar komen en kunnen de bijbehorende instructies worden geëvalueerd.

Een brede kijk op bomen kan ook anders

Boomrechten

Op vrijdag 5 april 2019 is de “Verklaring van de Rechten van de Boom” aangenomen in een vergaderzaal van de Franse Nationale Vergadering in Parijs. Volgende stap: het stemmen van een wet die deze rechten van de boom beschermt.

“Een boom is een levend organisme waarvan de gemiddelde levensduur veel langer is dan die van een mens. Hij moet zijn hele leven gerespecteerd worden en heeft het recht zich vrij te ontwikkelen en te reproduceren, vanaf zijn geboorte tot aan zijn natuurlijke dood, of het nu om een stadsboom of een plattelandslandboom gaat. Een boom moet beschouwd worden als een rechtsubject, ook wanneer het gaat om wetten inzake menselijk eigendom.” aldus deze verklaring: