B

Boomfeestdag met de Schittering en de Stuifhoek

Een prachtige blauwe lucht met een stralend zonnetje, kinderen, het college, de bomen in de hoofdrol en appelsap om te proosten. Na graafwerk, plantwerk en wat nazorg is er nu in de kinderboomkwekerij sprake van een heus Schitteringbos en een heus Stuifhoekbos. Laat de wortels maar groeien en dan maar kijken wat er uitkomt in het voorjaar. Honderden bloemen, het kan zomaar gebeuren!

De kinderboomkwekerij is altijd toegankelijk dus leerlingen en hun ouders kunnen er altijd terecht om eens te kijken of iets te verzorgen.

Hieronder wat foto’s van de gebeurtenissen!

Foto’s leskist bomen en boomfeestdag Klik hier

Leskist bomen

Op dinsdag 15 november wijdden leerlingen van groep 7 nutsbasisschool Burgst, Groene Hil 20 in Breda ter gelegenheid van Boomfeestdag de leskist Bomen in.

Aan de achter de school gelegen Burgstsedreef bogen zij zich over de schijnbaar simpele (klimaat)vraag:

• Hoeveel CO2 staat hier nu eigenlijk opgeslagen langs de weg?

Het is duidelijk dat veel meten, verzamelen en onderzoek nodig is om antwoord te geven. Het definitieve antwoord laat op zich wachten tot het voorjaar.

Leerlingen zijn ook nieuwsgierig naar de levenscyclus van een boom en het belang van bomen voor mensen. Overeenkomsten en verschillen tussen mensen en bomen boeien ook.

Dinsdagmiddag ging het om hoogte, omtrek, doorsnee, boomsoort, houtdichtheid, gezondheid van de boom, kroonopbouw en boombodem. Veel meten en kijken dus.

Voor de samenstellers van de kist is vooral van belang of de leskist goed voldoet: Juiste materialen, genoeg voor de leerlingen, kunnen ze er mee uit de voeten. Leidt het tot meer kennis, betrokkenheid, bewustzijn.

Als dat laatste zo is kunnen er meer leskisten beschikbaar komen en kunnen de bijbehorende instructies worden geëvalueerd.

Boomklas 5 september: Bomen in de woonwijk

Op 5 september a.s. organiseert Stichting de AmerkantOp een boomklas om 14.00 uur vanaf de Korenbeurs, Kerkstraat in Made. Aan de hand van deze wandeling bespreken we boomzaken waar buurt, bomen en gemeente zich voor gesteld zien in een woonwijk. En uiteraard staan we stil bij wat bijzondere bomen en boomomgevingen. Vooraanmelding: mailtje naar deamerkantop@gmail.com, voor meer info zie uitnodiging hieronder.

Een brede kijk op bomen kan ook anders

Bomen van Breda

Voor de Boomklassers is Aart al een goede bekende. Aart J.E. van Bel, zeer deskundig liefhebber van bomen en voormalig directeur van de botanische tuin in Giessen (https://www.uni-giessen.de/ueber-uns/botanischer-garten) laat ook zijn licht schijnen over Bomen van Breda.

Voor de fijnproever: https://info56723.wixsite.com/bomenvanbreda

Boomklas bijeenkomst 24 maart 2020 GEMEENTE BREDA

Op DINSDAG 24 MAART zijn we welkom bij Marie-Jose van den Bersselaar en Anton Lips van de gemeente Breda. Zij zullen uitleg geven over groen- en boombeleid van de gemeente Breda en antwoord kunnen geven op veel van onze vragen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en is in ruimte A0.20. op het Stadskantoor in Breda.
AANMELDEN VIA CONTACTFORMULIER OF EEN MAILTJE NAAR CEDRIC@BOUSCHE.NL

Boomklas bijeenkomst 8 februari

(INMIDDELS AFGEROND, MOCHTEN MENSEN DE BIJEENKOMST HEBBEN GEMIST, BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING KUNNEN WE DE LES HERHALEN, EEN MAILTJE STUREN IS GENOEG).

Stichting de AmerkantOp is gestart met het vormen van een Boomklas, een groep mensen binnen de gemeenten Breda en Drimmelen die deskundig wil worden op het gebied van bomen. Met specifieke kennis willen ze elkaar aanvullen en weten te vinden als dat nodig is. Voor meer informatie: cedric@bousché.nl

Op 8 februari is er een startbijeenkomst, zie de uitnodiging hieronder.

Voedselbos en Agroforestry

Stichting de Amerkantop promoot de toename van bos- en boomgebieden al dan niet met een op voedselproductie gerichte aanplant.

De Brabantse milieufederatie organiseert hierover een driedaagse, zie uitnodiging hieronder.

Boomrechten

Op vrijdag 5 april 2019 is de “Verklaring van de Rechten van de Boom” aangenomen in een vergaderzaal van de Franse Nationale Vergadering in Parijs. Volgende stap: het stemmen van een wet die deze rechten van de boom beschermt.

“Een boom is een levend organisme waarvan de gemiddelde levensduur veel langer is dan die van een mens. Hij moet zijn hele leven gerespecteerd worden en heeft het recht zich vrij te ontwikkelen en te reproduceren, vanaf zijn geboorte tot aan zijn natuurlijke dood, of het nu om een stadsboom of een plattelandslandboom gaat. Een boom moet beschouwd worden als een rechtsubject, ook wanneer het gaat om wetten inzake menselijk eigendom.” aldus deze verklaring: file:///C:/Users/Cedric/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/190321DECLA_DROITS-1%20(1).pdf