Boomklas

Stichting de AmerkantOp is gestart met het vormen van een Boomklas, een groep mensen binnen de gemeenten Breda en Drimmelen die deskundig wil worden op het gebied van bomen. Met specifieke kennis willen ze elkaar aanvullen en weten te vinden als dat nodig is. Voor meer informatie: cedric@bousché.nl

Op 8 februari is er een startbijeenkomst, zie de uitnodiging hieronder.

Voedselbos en Agroforestry

Stichting de Amerkantop promoot de toename van bos- en boomgebieden al dan niet met een op voedselproductie gerichte aanplant.

De Brabantse milieufederatie organiseert hierover een driedaagse, zie uitnodiging hieronder.

Boomrechten

Op vrijdag 5 april 2019 is de “Verklaring van de Rechten van de Boom” aangenomen in een vergaderzaal van de Franse Nationale Vergadering in Parijs. Volgende stap: het stemmen van een wet die deze rechten van de boom beschermt.

“Een boom is een levend organisme waarvan de gemiddelde levensduur veel langer is dan die van een mens. Hij moet zijn hele leven gerespecteerd worden en heeft het recht zich vrij te ontwikkelen en te reproduceren, vanaf zijn geboorte tot aan zijn natuurlijke dood, of het nu om een stadsboom of een plattelandslandboom gaat. Een boom moet beschouwd worden als een rechtsubject, ook wanneer het gaat om wetten inzake menselijk eigendom.” aldus deze verklaring: file:///C:/Users/Cedric/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/190321DECLA_DROITS-1%20(1).pdf