Toelichting Agrarische ondernemers werken met smalle marges. Onderzocht wordt hoe burgers en bedrijven kunnen bijdragen aan een agrarische onderneming zodat daar (financiële) ruimte ontstaat om op een alternatieve manier te produceren. Te denken valt aan investeringen in grond of andere productiemiddelen tegen een lage rente of pachtprijs, gezamenlijk eigendom of subsidie-achtige constructies.
Doel Er is een vaste verbinding tussen boeren en burgers/bedrijven ontstaan met wederzijdse verantwoordelijkheid
Partners Boeren en burgers/bedrijven
Inschatting kosten Oriëntatie op het project en projectplan: € 5.000. Het uitvoeren van het projectplan op basis van concrete voorbeelden: € 40.000 (exclusief de aankopen, subsidies, inrichtingen en andere investeringen)
Mogelijke financiers Provincie (innovatie), gemeenten, ZLTO
Afspraak Praten met Provincie, gemeenten en ZLTO om oriëntatie gefinancierd te krijgen.
Wanneer Na de visievorming