Handleiding aanleg bos

In de gemeente Drimmelen ontstaat min of meer ervaring met de de aanleg van bos of voedselbos. De belangstelling is groot en groeiend. In de praktijk blijkt het aanleggen van bos lastiger dan je zou hopen of verwachten. Om potentiële initiatiefnemers een duwtje in de rug te geven heeft stagiair Freek de Jong van het Groenontwikkelfonds een praktische handleiding gemaakt. Zestien pagina’s met concrete tips en ideeën; lezenswaardig voor iedereen die overweegt bos aan te planten.

De handleiding Aanleg van een bos: Klik hier

DRINKABLE RIVERS

Sari Assink heeft stage gelopen bij Drinkable Rivers en een zogenaamd Smoelenboek geproduceerd. We zijn nog steeds op zoek naar een kartrekker aan de Amer. We zijn aangesloten bij het netwerk maar dat vraagt ook wel wat activiteiten. Een watermeting af en toe, aandacht voor initiatieven betreffende schoon water enzovoorts.

Het Smoelenboek geeft een beetje een inkijkje in welke mensen nu waar bezig zijn. Misschien ontstaat daardoor een beter beeld en inspireert het tot een bezoek aan de site van Drinkable Rivers en mogelijk tot betrokkenheid!

Wie meer informatie wil of belangstelling heeft: Neem maar contact met ons op!

Klik hier voor Smoelenboek.

Klik hier voor Drinkable Rivers.

Klik hier voor contact met de AmerkantOp.

Amerstreekbrief – 20 januari

NIEUWSBRIEF  20/01/2023
Amerstreekbrief: Groene initiatieven in uw regio
Een nieuwsbrief van samenwerkende natuurorganisaties
Over ontwikkelingen binnen landschap, bodem, water, biodiversiteit, natuurbehoud en -herstel. 
Maar ook over vraagstukken als klimaatverandering.

Bekijk onze jaaragenda vol inspirerende themadagen, activiteiten en mooie doelen!


Stichting Bei heeft eigen educatie terrein
Stichting Bei heeft geïnvesteerd in een stuk grond van één hectare op het perceel van Ooit aan de Amer. Eind december overhandigde initiatiefnemer Cedric Bousché maar liefst vijf certificaten aan stichting Bei. Hierdoor hebben wij voorlopig 500 vierkante meter in de polder van Made tot onze beschikking. 

Het eerste bijen-eten is al geplant en gezaaid, maar er komt nog veel meer! Op deze locatie komt ook een bijenkast, een heus insectenhotelletje en een informatiebord over nestgelegenheid voor zandbijen. Dit maakt het een educatieve plek om jong en oud te ontvangen en onze boodschap in een natuurlijke omgeving over te brengen. Tegelijkertijd dragen we hiermee zelf bij aan de verbetering van de biodiversiteit in onze eigen omgeving.

Ben je al nieuwsgierig? Ga dan eens kijken aan de ruilverkavelingsweg in Made, vlak bij de kruising
met de Koekoekweg. Als je zelf ook wilt participeren, of een bijdrage (fysiek of financieel) wilt leveren,
neem dan contact met ons op via deze link of kijk op de website van Ooit aan de Amer. 


Een nieuw Groot Groen Feest 
Het Groot Groen Feest staat in de steigers. Op 15 april zal het feest losbarsten in en rondom De
Abt in Terheijden. Een feest waarop duurzaamheid centraal staat. Een feest waarop iedereen kennis
maakt met de mogelijkheden die er zijn om zelf wat bij te dragen aan een mooie, gezonde en fijne
toekomst. Een feest dat terugblikt op 25 jaar Drimmelen en vooruitkijkt naar 50 jaar Drimmelen.
Kortom een feest waar je bij wil zijn. Ook om jouw boodschap, jouw ideeën en jouw toekomstbeeld als organisatie te etaleren. 

Aanmelden of vraag naar meer info? Neem contact op via marijkevos.sted@gmail.com.

Achter de schermen zijn we bij Duurzaam Drimmelen ook bezig met nieuwe ontwikkelingen, dus houd de nieuwsbrief in de gaten!

Even geen stroom: Loadshedding
Cedric Bousche van Stichting de AmerkantOp verblijft een aantal weken in Kaapstad. Hij maakt daar kennis met het fenomeen Loadshedding en deelt zijn ervaringen. Net als in Nederland zijn in Zuid-Afrika dilemma’s voor het energiebeleid nu door mondiale geopolitieke kwesties een tekort is aan energie en de prijs van energie oploopt. Loadshedding is een oplossing van de Zuid Afrikaanse overheid om het tekort aan energie enigszins te spreiden over bevolking en bedrijven in het land.
 
Meer weten over de verschillende fases van Loadshedding? Lees meer via deze link. 

Vooruitkijken na de winterslaap
De winterslaap verloopt een beetje verward. Regen, dan weer op het ijs staan en voor je het weet spoelt het water bijna over de dijk. En het blijft even afwachten wat februari gaat brengen. Tegelijkertijd popelen mensen alweer om scheppen en schoppen en snoeischaren aan de slag te gaan. 

Iedereen die in de startblokken wil staan voor activiteiten is uiteraard van harte welkom. Een dagdeel in het (B)oerburgerbos werken of iets doen bij de kinderboomkwekerij? Een paar uurtjes ondersteunen bij het gebruik van leskisten op de scholen? Meedenken, meeorganiseren en meedoen met de activiteiten van Truffelgilde of Experimentelers? Het kan allemaal. Onze jaaragenda is te vinden via deze link of bovenaan deze nieuwsbrief. 

De AmerkantOp heeft ambities maar het waarmaken kost naast tijd ook geld. De zon gaat niet helemaal meer voor niets op. Sinds december beschikt de Stichting over een mogelijkheid om te doneren via de site. Donaties komen direct ten goede aan de Stichting en bijdragen besteed de Stichting direct aan activiteiten in het belang van de leefomgeving Drimmelen. Over de bestedingen legt de Stichting publiekelijk verantwoording af. 

Iedereen is van harte welkom voor een donatie via deze link!

Blik(jes) terug, een geslaagde actie

Whatzap?! heeft 450 euro gedoneerd aan diverse milieuorganisaties en initiatieven, mogelijk gemaakt door de fanatieke Whatzappers en andere inwoners van Drimmelen. In 2022 hebben zij namelijk lege blikjes verzameld, goed voor dit mooie bedrag. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een schone leefomgeving én extra ondersteuning van het milieu.

Hoewel statiegeld op het blikjes op dit moment (helaas) is uitgesteld, sparen we in 2023 gewoon door. Doe mee met deze mooie actie! Lever je verzamelde blikjes in op de volgende locaties:
1. Jan Ligthart, Adelstraat 51A, Made 
2. Familie van Groesen, Antwerpsestraat 43A, MadeZin in meer info? Kijk op onze Facebookpagina

Agenda
Whatzap?! samen
21 Januari 10.00 uur
Gezamenlijk opschonen van het centrum in Made 
Inschrijven kan via onze Facebookpagina of via whatzapdrimmelen@gmail.com.

Inzet 2023

De winterslaap 2023 verloopt een beetje verward. Regen, dan weer op het ijs staan en voor je het weet spoelt het water bijna over de dijk. En het blijft even afwachten wat februari gaat brengen. Vast staat dat er wat beheer en onderhoud is uitgesteld vanwege het weer. Het planten van struiken en bomen is niet helemaal volgens plan verlopen en op een aantal plaatsen is het plantgoed opgekuild. Tegelijkertijd popelen mensen alweer om scheppen en schoppen en snoeischaren aan de slag te gaan.

Iedereen die in de startblokken wil staan voor activiteiten is uiteraard van harte welkom. Een dagdeel in het (B)oerburgerbos werken of iets doen bij de kinderboomkwekerij? Een paar uurtjes ondersteunen bij het gebruik van leskisten op de scholen? Meedenken, meeorganiseren en meedoen met de activiteiten van Truffelgilde of Experimentelers? Het kan allemaal. Op de homepage van de site van de AmerkantOp staat een jaarkalender die als leidraad kan gelden al is het belangrijk om nieuwsbrief en agenda in de gaten te houden voor exacte informatie. We zijn toch weers- en seizoensafhankelijk. Aanmelden als belangstellende of vrijwilliger kan via de contactpagina. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de knop op de homepage.

De AmerkantOp heeft ambities maar het waarmaken kost naast tijd ook geld. De zon gaat niet helemaal meer voor niets op. Sinds december beschikt de Stichting over een mogelijkheid om te doneren via de site. Donaties komen direct ten goede aan de Stichting en bijdragen besteed de Stichting direct aan activiteiten in het belang van de leefomgeving Drimmelen. Over de bestedingen legt de Stichting publiekelijk verantwoording af. Kortom we werken graag samen en houden iedereen op hoogte!

Even geen stroom: Loadshedding

Cedric Bousche verblijft een aantal weken in Kaapstad. Hij maakt daar kennis met het fenomeen Lodshedding en deelt zijn ervaringen.

Net als in Nederland `zijn er in Zuid Afrika dilemma’s voor het energiebeleid nu er door mondiale geopolitieke kwesties een tekort is aan energie en de prijs van energie op loopt. Loadshedding is een oplossing van de Zuid Afrikaanse overheid om het tekort aan energie enigszins te spreiden over bevolking en bedrijven in het land. Loadshedding bestaat al heel lang in Zuid Afrika en het betekent dat bepaalde gebieden bij toerbeurt worden afgeschakeld van het energienet. Er bestaan acht fases. In fase 1 is er gedurende een beperkt gedeelte van de dag, bijvoorbeeld 2,5 uur, geen stroom. In fase 8 is er gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld enkele uren, wel stroom. In fase 1 is het belangrijk om te weten op welk deel van de dag iets niet kan en in fase 8 kijk je wanneer iets wel kan. Je verse kopje koffie drinken uit je geavanceerde koffiemachine bijvoorbeeld.

Op dit moment is fase 6 van kracht en dat betekent in de praktijk dat er het grootste deel van de dag geen stroom is. Dat kan betekenen dat er pas om 8.30 uur stroom is en dat die periode stroom op het net 3.30 uur duurt. Om 12 uur gaat de stroom er dan weer vanaf. Die perioden zijn per gebied verschillend en per app is exacte informatie beschikbaar over die uren. Het land is gewend aan deze schaarste en de gevolgen van het uitschakelen van de stroomlevering. Er ontstaat geen grote paniek wanneer er geen stroom is en men vangt gevolgen voor de samenleving op. Niemand kijkt op van het feit dat de stoplichten niet werken, dat er geen straatverlichting is en dat bijvoorbeeld tankstations en publieke voorzieningen gesloten zijn. In het huishouden betekent stroomloos vaak geen licht, geen telecommunicatie, geen gebruik van huishoudelijke apparaten maar stroomuitval kan ook doorwerken in pompinstallaties voor drinkwater etc. Het is tamelijk verrassend om er als verwende Nederlander achter te komen wat leven zonder stroom betekent. Het is ook verrassend om er achter te komen hoe laconiek een samenleving het ontbreken van stroom kan aanvaarden. IJsblokken verplaatsen van de diepvries naar de koelkast is een gangbare routine……..

Veel bedrijven en huishoudens zijn inventief geworden in het vinden van oplossingen voor stroomvoorziening voor zaken die als essentieel worden gezien. Er is uiteraard een grote handel in generatoren, accu’s, batterijen en zelfs powerbanks. Met een batterij en een abonnement bij een provider die door kan draaien tijdens stroomuitval red je de telecommunicatie. En met een betaalsysteem dat stroomloos door kan is afrekenen ook geen probleem. Veel huishoudens hebben op z’n minst een paar energiezuinige lampen die als de stroom weer wordt ingeschakeld automatisch opladen. Altijs een beetje licht. Je kunt plannen wanneer je de was doet. Winkelbedrijven, restaurants, hotels maar ook industrie en bedrijven die willen doorwerken maken gebruik van generatoren. Maar winkelcentra die tijdens de loadshedding gesloten zijn vormen geen uitzondering. En een groot gedeelte van de bevolking woont in Townships waar de bevolking niet beschikt over middelen om voor deze alternatieven te gaan. Overigens is er direct na een loadshedding een enorme piek in het stroomverbruik omdat al die apparaten weer maximaal gaan verbruiken om energie aan te vullen, weer op temperatuur te komen etc. Waar beveiliging van het elektriciteitsnet deze piek niet aan kan ontstaat het risico van kortsluiting en brand.

De beschikbare elektriciteit is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en de kosten van te importeren brandstoffen. Uiteraard is daarbij ook de vraag aan de orde van de financiële draagkracht van de overheid, de bedrijven en de particulieren en de mogelijkheid om op te boksen tegen andere mogendheden. In een mondiale markteconomie wint het geld.

Uiteraard is er ook veel te zeggen over de mogelijkheden in het land om te werken met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen zoals is Europa. Dat gaat voor dit stukje wat ver en vraagt ook wel wat meer onderzoek. Zo lopen ze redelijk begrijpelijk in Zuid Afrika niet erg warm voor de Tesla. Wat voor stroom geldt geldt in Zuid Afrika ook voor water. De tering naar de nering zetten is voor veel mensen de meest praktische oplossing. Voorbereid en bewust zijn, dat is mooi meegenomen als dat in de genen zit waardoor mensen met schaarste uit de voeten kunnen.

Wie een paar weken met Loadshedding leeft en ervaart hoe men er mee omgaat vraagt zich uiteraard af hoe zelf te handelen in zo’n situatie, hoe de omgeving zou reageren en wat de consequenties zouden zijn. Het uitvallen van de verkeerslichten in de gemeente Drimmelen valt te overzien. Maar een stroomloze dag? Dat zal toch niet meevallen. Keertje uitproberen?

Eerste Amermeting een geslaagde oefening

Op zaterdag 24 september verzamelde een klein clubje mensen zich om wat Amerwater te verzamelen. Janet Crezée zorgde aan de Biesboschweg voor een warm en feestelijk onderkomen waar de buisjes en strips van Drinkable Rivers tevoorschijn konden komen om het water tegen het licht te houden en iets te zeggen over bepaalde stoffen in het water. De uitkomsten komen terecht in een landelijk datanetwerk zodat op termijn vergelijkingen kunnen worden gemaakt.

Experimentelers 2022

Zondag 9 oktober is het seizoen Experimentelers 2022 afgesloten. Dat seizoen stond vooral in het teken van de Zonnebloemen en ook wel wat van droogte en Vuelta. De animo voor de Zonnebloemen was groot maar het aantal Experimentelers viel tegen. Ook de opkomst zondag was erg mager maar dat maakte, mede dankzij het mooie weer niet uit. En de mensen die er waren hadden het prima naar hun zin en konden met hun zelf ontdekte en geplukte oogst naar huis. Binnenkort evaluatie en nadenken over Experimentelers 2023.

Bezoek Berlicum

Vrijdag 7 oktober jl.. heeft een deputatie uit Drimmelen een bezoek gebracht aan Stichting Landschapsbeheer Aa dal en het voedselbos ‘d Ekkers dat deze Stichting beheert. Een tegenbezoek want de het Aa dal was eerder op bezoek in Drimmelen. Het was een inspirerend bezoek waarbij ook over het besturen van een gebiedsstichting is gesproken. Samenwerking tussen besturen maar ook met organisaties, bedrijven en particulieren in de omgeving is kenmerkend en noodzakelijk. Veel herkenning over en weer als het gaat om aspecten als: Hoe betrek je jongeren, de rol van vrijwilligers, de relatie met overheidsinstanties en de invloed van grote thema’s als klimaat op het denken en doen van organisaties. Er is afgesproken om elkaar frequent te spreken en zien en daar meer besturen bij te betrekken. De rondleiding door het voedselbos bracht nieuwe ideeën in inzichten.

Eerste meting AMERWATER

Op zaterdag 24 september 2022 om 10 uur verzamelen we bij Crezée Watersport Biesboschweg 3 in Lage Zwaluwe om op weg te gaan naar de oever van de Amer. Daar meten we en verzamelen we watermonsters voor onderzoek. Om 11 uur zijn we terug bij Crezée Watersport en kunnen we de opbrengst en ervaringen bespreken en praten over hoe verder. Wie er bij wil zijn, geef even door via contact. Voor eventuele vragen: De AmerkantOp 06 218 40 155.

Met deze activiteit gaan we door waar we vorig jaar gebleven zijn bij de herdenking 600 jaar Biesbosch. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk een groep mensen krijgen zie zich betrokken voelt bij alle aspecten van water zoals die ook aan de orde komen bij Drinkable Rivers. Met de keuze voor actieve ondersteuning van Drinkable Rivers geeft de AmerkantOp invulling aan één van de STIPPEN OP DE HORIZON: NATUURLIJK WATER. Gezond drinkwater in de veronderstelling dat wat goed is voor mensen ook goed is voor plant en dier!

Uitnodiging

Bijeenkomst Truffelgilde

De AmerkantOp organiseert denken en doen vanuit het perspectief van goed doen voor bodem, lucht en water. Één van de initiatieven is het oprichten van Het Truffelgilde Drimmelen waarbij mensen zich verenigen rondom initiatieven die zijn gericht op het versterken van gezond bodemleven. Essentiële dragers en indicatoren voor een optimaal bodemleven zijn allerlei soorten schimmels waarvan de Truffel er één is. Uiteindelijk moet het Truffelgilde uitgroeien tot een groep mensen die zich met passie en verstand van zaken bezig houdt met schimmels en paddenstoelen. Dat kan voorwaardenscheppend zijn door bijvoorbeeld organisch materiaal beschikbaar te maken, sporen te verspreiden, paddenstoelen te kweken of te zoeken. Jip Leermakers wordt de trekker van deze groep mensen. Feitelijk wordt er een leergang ontwikkeld waarbij mensen online kunnen leren en uitwisselen, via een appgroep in verbinding staan, materialen kunnen kopen of verzamelen om zelf paddenstoelen te gaan kweken, zelf paddenstoelen gaan zoeken en deze gaan bereiden. En wellicht kan er een keurmerk worden ontwikkeld voor mensen die goed om gaan met de bodem.

De eerste bijeenkomst van het Truffelgilde is op 16 augustus 2022 op Veld voor Verder aan de Zwaluwseweg om 11 uur. Wie daar nog bij wil zijn kan zich melden via de contactpagina. Wie dan niet kan maar wel wil aansluiten kan dat uiteraard ook doorgeven!