Medio 2019 gaan we handen en voeten geven aan deze onderwerpen.