Toelichting Goede grond is een fundament voor de toekomst. Boeren, particulieren, ondernemers en banken realiseren zich dat. Een goed beheer is van belang maar niet altijd eenvoudig. Materiaal, kennis en mankracht zijn niet vanzelfsprekend voor handen. Grondfonds wil voor verbinding, ontmoeting en ook beheer zorgen.

Doel Het opzetten van een grondfonds met deelnemers aan een kennisbank, materialendepot, een beheersbureau en een ondersteunend netwerk.

Partners Grondbezitters, faciliterende organisaties

Inschatting kosten ??

Mogelijke financiers Provincie, gemeenten, Rabobank, grondeigenaren, loonwerkers

Afspraak In kaart brengen grondbezitters

Wanneer Kan voor de visievorming

VERKENNINGEN

De stukken hieronder dienen ter informatie en voorbereiding.

Geef de particulier de ruimte.

Grondfonds