Project Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het plan niet gemaakt of bedacht – het plan bestaat en wordt wereldwijd geïmplementeerd. Een gekwalificeerde en divers samengestelde groep onderzoekers van over de hele wereld heeft gewerkt aan het werkbaar maken van de 100 meest substantiële, bestaande oplossingen voor de aanpak van klimaatverandering. Wat werd ontdekt, is een weg voorwaarts die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen binnen dertig jaar kan terugdringen. Het onderzoek maakte duidelijk dat de mensheid de middelen en technieken bij de hand heeft. Er hoeft niets nieuws te worden uitgevonden, maar er komen nog veel meer oplossingen door doelgerichte menselijke vindingrijkheid. De oplossingen die zijn gemodelleerd, bestaan en zijn werkbaar. Het is de taak van de mensheid om de kennis hierover te verspreiden, in te zetten en te zorgen dat de oplossingen gebruikt kunnen worden aldus de groep.

Stichting de AmerkantOp maakt gebruik van de publicaties en constateert dat ook hier sprake is van een hanteerbaar ordeningskader:

  • Energie
  • Voedsel
  • Vrouwen en meisjes
  • Gebouwen en steden
  • Landgebruik
  • Transport
  • Materialen
  • Innovaties

LINK: https://www.drawdown.org/