Lees hieronder alle voorgaande nieuwsbrieven.

Amerstreekbrief – 17 maart 2023

Staatsbosbeheer organiseerde samen met Rijkswaterstaat en de Gemeenten weer een schoonmaakactie op 11 maart in diverse locaties in de Biesbosch. De animo hiervoor was groot. Ook de Zappers uit gemeente Drimmelen waren goed vertegenwoordigd. Al snel zaten de boten vol. Een extra datum plannen zou helemaal niet verkeerd zijn. Ook de WSV Biesbosch ging die dag op pad. Vele handen maken licht weer en het was een zonnige dag.

Een deel van het afval komt van recreanten, een deel wordt aangevoerd door de rivieren. Van alles werd gevonden: brandblussers, barbecue tonnen, flesjes, blikjes, touw en heel veel plastic. De volgende opschoonactie in de Biesbosch staat gepland op 16 september dit jaar, iets om vast in je agenda te zetten.

Lees verder

Amerstreekbrief – 17 februari 2023

Achter de schermen is het organisatiecomité van Het Groot Groen Feest volop bezig om er weer een mooi evenement van te maken. Nieuwsgierig? Noteer vast 15 april in je agenda. Houd de Facebookpagina in de gaten
of kijk op onze website.

Op 15 maart sluit het Boomfeestseizoen. Het afgelopen seizoen zijn veel heugelijke activiteiten geweest. Iedereen heeft in de praktijk kunnen zien dat er ook goed is gekapt. Gaat het nou de goede kant op of prevaleren uiteindelijk allerlei niet groene belangen? U kunt mee de balans opmaken.

Lees verder

Amerstreekbrief – 3 februari 2023

Elke editie van de Amerstreekbrief zet Stichting de AmerkantOp een van zijn collega-organisaties in het zonnetje! Dit keer: Stichting BEI. Deze stichting heeft als doel kennis overdragen over bestuivende insecten in het algemeen, en van de (honing)bijen in het bijzonder. Zo bevorderen en vergroten ze kennisoverdracht over deze bijzondere dieren. 

Er is nogal wat discussie over de hoeveelheid bijen rondom de Biesbosch. Rond juli komen de eerste ‘honingjagers’ de kant van het natuurgebied op, om hun bijen te laten profiteren van de nectar uit de reuzespringbalsemien.

Lees verder

Amerstreekbrief – 20 januari 2023

Stichting Bei heeft geïnvesteerd in een stuk grond van één hectare op het perceel van Ooit aan de Amer. Eind december overhandigde initiatiefnemer Cedric Bousché maar liefst vijf certificaten aan stichting Bei. Hierdoor hebben wij voorlopig 500 vierkante meter in de polder van Made tot onze beschikking. 

Het eerste bijen-eten is al geplant en gezaaid, maar er komt nog veel meer! Op deze locatie komt ook een bijenkast, een heus insectenhotelletje en een informatiebord over nestgelegenheid voor zandbijen. Dit maakt het een educatieve plek om jong en oud te ontvangen en onze boodschap in een natuurlijke omgeving over te brengen. Tegelijkertijd dragen we hiermee zelf bij aan de verbetering van de biodiversiteit in onze eigen omgeving.

Lees verder

Amerstreekbrief – 30 december 2022

Nu het einde van het jaar nadert is het tijd voor stichting de AmerkantOp, BEI, Whatzap?! en Duurzaam Drimmelen om terug te kijken op behaalde doelen en vooruit te kijken naar een nog groener, duurzamer en socialer 2023!

Het nieuwe jaar is gevuld met allerlei inspirerende themadagen, activiteiten en mooie doelen. Denk aan de Landelijke opschoondagen, het Groot Groen Feest en de Dag van de Biodiversiteit. 

Lees verder

Amerstreekbrief – 9 december 2022

De vorige keer vertelden we over de EnergieBieb, een concept dat wordt ontwikkeld om een
(indirecte) bijdrage te leveren aan het reduceren van sociale ongelijkheid. Een mooi voorbeeld van sociale duurzaamheid wat we bij Duurzaam Drimmelen ook hebben omarmd. Maar wat is sociale duurzaamheid eigenlijk? 

Het staat voor het bijhouden of verbeteren van het welzijn van mensen in huidige en in toekomstige generaties. Daar is nog een hele wereld te winnen en daarom willen we daar graag een (duurzaam) steentje aan bijdragen. 

Lees verder

Amerstreekbrief – 25 november 2022

Stichting Bei schenkt met de nationale boomfeestdag al jaren een boom aan mensen die goed zorgen voor een groene omgeving in onze gemeente. Afgelopen Boomfeestdag was de boom voor twéé mensen, Wim de Meyer Sr. én Wim de Meyer Jr. in Wagenberg.

Jonge Wim kreeg de opdracht om als opa er later niet meer is, de boom goed te verzorgen. Jonge Wim had 33 leerlingen uit groep 6 en 7 van basisschool Elsenhof meegenomen. Die kregen te horen waarom we héél veel bomen moeten planten en wat de consequenties zijn als we dat niet doen. Stichting Bei benadrukte nog eens het belang van bomen voor de bijen, maar ditmaal ook het belang van de vogels. En niet alleen als een goede schuil- en broedplaats. 

Lees verder

Amerstreekbrief – 11 november 2022

Deze herfst willen de blaadjes niet echt helemaal van de bomen vallen. Toch blijft november een boomplantmaand bij uitstek. Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving en Stichting de AmerkantOp hoopt dat meer mensen zich daar bewust van worden en betrokken willen zijn bij het planten en verzorgen van bomen. 

Dat is aan het programma van De AmerkantOp te merken. Zo bereiden leerlingen van basisscholen in Breda, Terheijden, Hooge Zwaluwe en Made zich voor op de nationale Boomfeestdag. De leerlingen zijn al bezig met ontwerpen, tekenen en klussen voor de bossen van de toekomst.

Lees verder

Nieuwsbrief De AmerkantOp – 20 oktober 2022

Volgende week donderdag 27 oktober, 20 uur (plaats afhankelijk van aantal deelnemers) vergadert de AmerkantOp. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wie er bij wil zijn kan zich aanmelden per mail. Er wordt in ieder geval gesproken over het programma van de komende maanden, voortgang van projecten, communicatie en samenwerking tussen organisaties.

Lees verder

Nieuwsbrief DeAmerkantOp – 12 oktober 2022

Op zaterdag 24 september verzamelde een klein clubje mensen zich om wat Amerwater te verzamelen. Janet Crezée zorgde aan de Biesboschweg voor een warm en feestelijk onderkomen waar de buisjes en strips van Drinkable Rivers tevoorschijn konden komen om het water tegen het licht te houden en iets te zeggen over bepaalde stoffen in het water. De uitkomsten komen terecht in een landelijk datanetwerk zodat op termijn vergelijkingen kunnen worden gemaakt.

Lees verder