Inspiratiebronnen

Voorlopig hebben we een paar inspiratiebronnen waar we onze handen aan vol hebben:

Van de oogst voor morgen

We laten ons voorlopig even inspireren door Van de oogst voor morgen waar de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het volgende over zegt:

“Vanwege de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan wordt steeds duidelijker dat veranderingen nodig zijn, ook op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Biodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, klimaat en landschap staan onder druk. Agrarisch ondernemers voelen zich vaak klem zitten tussen hoge lasten en lage prijzen.

Op basis van de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gevoerd met vertegenwoordigers uit alle hoeken van het landbouw- en voedselsysteem, werd mij duidelijk dat het tijd is voor een koersverandering. Ik juich het initiatief van het OIM om een Innovatielab te organiseren daarom toe.

Het is belangrijk dat vertegenwoordigers uit het hele systeem van landbouw, natuur en voedselkwaliteit deelnemen aan dit Innovatielab, inclusief medewerkers van LNV als onderdeel van de rijksoverheid. De aanpak van het OIM met zijn samenwerkingspartners is vernieuwend en belooft verschil te kunnen maken in de transitie richting een duurzaam systeem. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar de uitkomsten van het Innovatielab.”

Van de oogst voor morgen

Panorama Nederland

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld.
Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de harde grenzen in de landbouw waar we tegen aanlopen. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Panorama Nederland