De N285 is een belangrijke verkeersader in het gebied van de Amerkant. De weg staat op de nominatie om gefaseerd aangepakt te worden. Betere verkeersafwikkeling maar vooral een groene ader. De Amerkant staat voor een lokale aanpak. Daarom is Stichting De AmerkantOp aanwezig op de klankbordavonden en is er samenwerking met Platform Kiemkracht als het gaat om officiële reacties.

Reactie aan provincie en politieke partijen n.a.v. Klankbordavond N285