Toelichting De N285 is een belangrijke verkeersader in het gebied van de Amerkant. De weg staat op de nominatie om gefaseerd aangepakt te worden. Beter verkeersafwikkeling maar vooral een groene ader. De Amerkant staat voor een lokale aanpak.
Doel Het ontwikkelen van een plan van aanpak, en het inspannen om een lokale uitvoering te krijgen.
Partners Provincie, lokale aannemers, boom- en plantenkwekerijen.
Inschatting kosten ??
Mogelijke financiers Provincie, gemeenten, lokale ondernemers en aannemers.
Afspraak Invloed aanwenden bij provincie, inventarisatie betrokkenen en belanghebbenden. Boomfonds oprichten.
Wanneer Kan voor de visievorming