Amerstreekbrief: Groene initiatieven in uw regio

Een nieuwsbrief van samenwerkende natuurorganisatiesOver ontwikkelingen binnen landschap, bodem, water, biodiversiteit, natuurbehoud en -herstel. 
Maar ook over vraagstukken als klimaatverandering. 


Boomplantmaand
Deze herfst willen de blaadjes niet echt helemaal van de bomen vallen. Toch blijft november een boomplantmaand bij uitstek. Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving en Stichting de AmerkantOp hoopt dat meer mensen zich daar bewust van worden en betrokken willen zijn bij het planten en verzorgen van bomen. 

Dat is aan het programma van De AmerkantOp te merken. Zo bereiden leerlingen van basisscholen in Breda, Terheijden, Hooge Zwaluwe en Made zich voor op de nationale Boomfeestdag. De leerlingen zijn al bezig met ontwerpen, tekenen en klussen voor de bossen van de toekomst.

Op zondagochtend 20 november organiseren we op initiatief van De AmerkantOp een Elizabethstocht met starttijden 9 uur en 10 uur, vertrek en aankomst Oud Drimmelen 4 bij Sjaak van Schie. Er zijn verschillende routemogelijkheden van 7,5 kilometer tot ongeveer 15 kilometer. We rekenen erop dat iedereen om 12.30 uur weer binnen is. Deze Elizabethstocht is de opvolger van de tocht 600 jaar Biesbosch van vorig jaar die toen door corona grotendeels in het water viel. Ook dit jaar staat de tocht net als vorig jaar in het teken van de beweging Drinkbare Rivieren en Groot Groen Feest. Aanmelden via deze link onder vermelding van het aantal meelopers en de gekozenstarttijd. U ontvangt dan de verdere informatie.

65 nieuwe imkers
Stichting BEI heeft met hun vijfde bijencursus totaal 65 nieuwe imkers opgeleid. Vrijdag 4 november vond de feestelijke diploma-uitreiking plaats. Bij de uitreiking waren vier mensen uitgenodigd die zich al jaren inzetten voor de biodiversiteit. Aat Rietveld is zéér actief in de gemeente Breda en omgeving, Sjaak van Schie was aanwezig namens de Agrarische natuurvereniging, Cedric Bousche namens Stichting De AmerkantOp en Annemieke Doomen namens Bijenlandschap West-Brabant.

Wij hopen dat deze mensen elkaar inspireren om de leefomgeving van bijen een beetje te herstellen. Meer groen betekent voor bijen een betere kans op overleving en voor inwoners een gezondere leefomgeving met meer biodiversiteit en een reductie van CO2.

Bron: Stichting BEI

De nieuwe imkers zijn een mooi resultaat waar de samenleving meer aan te danken heeft dan wat je in eerste instantie denkt. Om bijen te houden heb je een brede basiskennis nodig van hoe zo’n samenleving in elkaar zit. Hoe voorkom je dat de omgeving last van jouw bijen heeft, hoe help je mensen van een eventuele zwerm af en hoe weet je of de bijen voldoende te eten hebben?
De ‘jonge’ imkers zijn allemaal begonnen met een volkje bijen, maar de belangrijkste taak moet nu gaan komen. Namelijk zorgen dat binnen een straal van vijf kilometer van de bijenkast het hele jaar door voldoende te eten is voor de bijen. Dus zorgen dat bloemen, bomen en planten in de omgeving te vinden zijn. 

In een gemeente als Drimmelen zijn veel kansen om de biodiversiteit te verbeteren. Maar niet alle grond is van ons, dus we zullen bij de eigenaren aan moeten kloppen. Samenwerken dus. Stichting BEI streeft naar een bredere samenwerking tussen provincie, gemeente en alle
natuurverenigingen in onze leefomgeving. Wij hopen op deze manier ons steentje bij te
dragen. 

BGE-programma afgerond
Vanuit de overtuiging dat de energietransitie sneller moet worden doorgezet heeft Duurzaam
Drimmelen vanaf 2020 het programma ‘Spanning op de groen-blauwe gemeente’ begeleid. Met
subsidie vanuit de provincie (Brabant Geeft Energie) zijn in samenwerking met coöperatie Opgewekt
Drimmelen en Stichting Behoud Zwaluws Landschap de volgende projecten uitgevoerd:
1. Zon op andermans dak
2. Verkenning van duurzame mobiliteit in Drimmelen
3. Verkenning buurtbatterij
4. Verkenning warmtetransitie
5. Energiereductieproject
Hoewel het programma is uitgevoerd midden in de corona-pandemie zijn de betrokken deelnemers
ontzettend trots op wat onder deze omstandigheden bereikt is. Inmiddels zijn meer mensen
overtuigd van de noodzaak om de energietransitie te versnellen, ook als gevolg van geopolitieke
ontwikkelingen. We moeten nu doorzetten in Drimmelen. Meer zelfvoorzienend worden. Samen
tegen klimaatverandering en tegen afhankelijkheid van dubieuze leveranciers van fossiele
brandstoffen. Voor meer informatie over het vervolg kunt u informeren bij
info@duurzaamdrimmelen.nl

Groot Groen Feest krijgt vervolg
Duurzaam Drimmelen kijkt terug op een zeer geslaagde duurzaamheidsmarkt ‘Groot Groen Feest’ op
23 april in Made. Met de organisatie van deze dag heeft Duurzaam Drimmelen de vele
initiatieven die zich in Drimmelen inzetten voor een duurzamere samenleving samengebracht. Zij
hebben zich hebben gepresenteerd aan de Drimmelense bevolking. Uit een evaluatie van dit evenement met alle betrokken partijen is besloten het Groot Groen Feest
vanaf nu jaarlijks te organiseren. Het volgende feest is al in voorbereiding. 

Zie grootgroenfeest.nl voor meer informatie. Wilt u meedoen of wilt u zich ook presenteren op het Groot Groen Feest? Meld u aan bij info@duurzaamdrimmelen.nlEen aantal deelnemers van het Groot Groen Feest hebben tijdens de evaluatieavond de behoefte geuit voor een koepelorganisatie. Die organisatie zou naast het helpen organiseren van het jaarlijkse Groot Groen Feest ook moeten ondersteunen bij andere initiatieven die gezamenlijk iets willen organiseren. Daartoe zijn we met een kernteam de structuren uit aan het werken onder de werknaam ‘De Koepel’. 

Naast ondersteunen van door dorpskernen geïnitieerde initiatieven zoals het
Groot Groen Feest willen we met De Koepel ook gaan onderzoeken welke gebiedsgerichte initiatieven we gezamenlijk vorm kunnen gaan geven. Om die samenwerking in koepelverband al wat zichtbaar te maken starten we met een aantal koploper-organisaties met een experimentele gezamenlijke nieuwsbrief.


Communicatie ANV Drimmelen
Agrarische Natuurvereniging Drimmelen en Moerdijk krijgt een nieuwe website. De oude versie van de site was vooral het product van de beginjaren toen de ANV nog alleen over het grondgebied van Drimmelen ging. Grondgebied Moerdijk is met name vanwege de akkerranden een belangrijk onderdeel geworden van het beheer. Dit brengen we met de vernieuwde website dan ook beter in beeld. De nieuwe site zal zeer binnenkort de lucht in gaan.

Natuurwerkgroep in Geertruidenberg
Op zaterdag 5 november deed de Natuurfederatie weer mee met de Nationale Natuurwerkdag .Dit jaar viel de Natuurwerkdag in de Nationale Klimaatweek en dat was een mooie gelegenheid om kennis te maken met de groene vrijwilligers van de Natuurwerkgroep. Elk jaar organiseert Brabants
Landschap de Natuurwerkdag met de vele natuurgroepen in onze provincie, zodat iedereen de
gelegenheid krijgt om kennis te maken met vrijwilligerswerk. Ons werk in Geertruidenberg als
Natuurwerkgroep bestaat uit nestcontrole en monitoring van soorten. Ook willen we de natuur versterken door soorten meer leefgebied te geven. En Klimaatadaptatiemaatregelen te treffen door het vergroenen van wijken, bedrijventerreinen en het buitengebied. Daarom doen wij ook mee met Plan Boom. Het onderhoud aan de Oeverzwaluwwand is elk jaar één van onze activiteiten en de Natuurwerkdag organiseren bij de Oeverzwaluwwand was een mooie gelegenheid om kennis te maken met ons.
Mail naar info@natuurfederatie.nl om je aan te melden voor de werkgroepen.Agenda
De AmerkantOp
12 november 10.00 – 12.00 uur

Werkochtend in de Kinderboomkwekerij (Zandstraat in Hooge Zwaluwe, bij de Bomenbieb en het (B)oerBurgerBos) ter voorbereiding van de Boomfeestdag. Iedereen die wilt helpen met onkruid trekken, de bodem voorzien van mest en de aarde toedekken is van harte welkom!

15 november 13.15 – 15.15 uur
De leskist ‘Bomen’ van de Stichting de AmerkantOp wordt officieel in gebruik genomen door leerlingen van basisschool Burgst op het gelijknamige landgoed.

16 november 9.00 – 10.30 uur
Leerlingen van basisschool de Lage Weide planten bomen bij hun eigen school.

16 november 10.30 – 12.00 uur
Leerlingen van basisscholen de Schittering en de Stuifhoek planten bomen in de Kinderboomkwekerij aan de Zandstraat in Hooge Zwaluwe. 

19 november 8.00 uur
De notenbomen van het initiatief Ooit aan de Amer van Zwerfspoor staan op de Ruilverkavelingsweg in Drimmelen klaar om de grond in te gaan. 

Stichting BEI
16 november 11.00 uur
Een perenboom en 125 vuilbomen worden geplant door 31 leerlingen van Basisschool Elsenhof in Wagenberg.

16 november +/- 13.30 uur
Een herdenkingsboom ter nagedachtenis aan Bert Brakkee wordt geplant in Made. 
1500 bloembollen en enkele vuilbomen worden rond de Kinderboomkwekerij geplant. 
* De activiteiten van Stichting BEI zijn niet openbaar.