Amerstreekbrief: groene initiatieven in uw regio


Een nieuwsbrief van samenwerkende natuurorganisaties.
Over ontwikkelingen binnen landschap, bodem, water, biodiversiteit, natuurbehoud en -herstel. 
Maar ook over vraagstukken als klimaatverandering. 


Boomfeestdag
Een boom voor opa én kleinzoon waar je nóóit álle peren van mag oogsten…

Stichting Bei schenkt met de nationale boomfeestdag al jaren een boom aan mensen die goed zorgen voor een groene omgeving in onze gemeente. Afgelopen Boomfeestdag was de boom voor twéé mensen, Wim de Meyer Sr. én Wim de Meyer Jr. in Wagenberg. Jonge Wim kreeg de opdracht om als opa er later niet meer is, de boom goed te verzorgen.

Jonge Wim had 33 leerlingen uit groep 6 en 7 van basisschool Elsenhof meegenomen. Die kregen te horen waarom we héél veel bomen moeten planten en wat de consequenties zijn als we dat niet doen. Stichting Bei benadrukte nog eens het belang van bomen voor de bijen, maar ditmaal ook het belang van de vogels. En niet alleen als een goede schuil- en broedplaats. 

“Als je straks peren gaat plukken mag je nooit alles plukken. Je moet een gedeelte laten hangen voor de koolmeesjes, als beloning voor hun goede werk. Die koolmeesjes eten namelijk de rupsen die de boom het liefste kaal willen vreten, maar dan groeien er helemaal geen peren meer aan.”

Na een uitleg over de bijen bij de bijenkasten van Opa Wim kregen de leerlingen allemaal een appel, een klein potje honing en een vlinderstruik mee. Hopelijk krijgen de struiken een goed plekje en wordt het verhaal aan de ouders doorgegeven!

Ook heeft Stichting Bei op de Boomfeestdag een boom aan de Ruilverkavelingsweg in Drimmelen geplant, ter nagedachtenis aan Bert Brakkee. Bert stond bekend als honingbijenexpert in de wijde omgeving en voorvechter voor biodiversiteit. Bij de ‘bijenboel’ aan de Kinderboomkwekerij in de Zandstraat zijn daarna nog 1500 krokussen, sneeuwklokjes en Lelietjes-van-dalen geplant.

Energiebieb
Duurzaam Drimmelen werd gevraagd om mee te doen met de Transform.Hackathon. Wij waren in de gelukkige staat om snel een gelegenheidsteam te formeren. Op dit 3-daags evenement, georganiseerd vanuit Nationaal Programma Regionale Energie Strategie, deden wij mee met de Value (Waarde) Challenge ingebracht door de challenge owners NVDE, EnergieSamen, GroenLeven, Essent en RWE. Zij hebben de volgende challenge bedacht:

‘Increasing value through selling less

Hoe gaan we nieuwe waardemodellen ontwikkelen die lokale uitwisseling van energie simpel, effectief en toepasbaar maakt, zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de transitie? Er is een nieuw model nodig dat ons in staat stelt om de toegang tot hernieuwbare energie te waarderen.’

Wij bedachten tijdens het Hackathon het concept EnergieBieb. In ons concept moet de mogelijkheid zijn om naast commerciële leveringen via het bestaande energiesysteem ook fysieke energiestromen gratis te leveren vanuit de EnergieBieb, mits diezelfde energie ook gratis geschonken wordt aan de Bieb. Het idee is om (een deel van) het energiesysteem ongevoelig te maken voor de grillen van de economie en hiermee indirect een bijdrage te leveren aan het oplossen van energiearmoede. We zijn momenteel in gesprek met de Energiebank. Ook zijn er voornemens om een pilot op te starten. Als laatste komt er mogelijk nog een vervolg in het Impact.Booster programma dat vanaf 2023 zal starten. De aftermovie kun je hier bekijken. 

Samenwerken in koepelverband
We zijn met een klein groepje geïnteresseerden begonnen met het onderzoeken van het
DeelGenootschap concept. De geïnteresseerden zijn vertegenwoordigers van sociale, groene, duurzame, energietransitie en ecologischbouwen organisaties. Een DeelGenootschap is een organisatievorm ontwikkeld vanuit de gedachte om te komen tot een samenleving die goed is voor alle mensen én de aarde. En waarbij geld niet meer de dominante rol speelt zoals in de huidige economie. We zijn afgetrapt met een oefening waarbij we naar elkaars ‘bron’ verhalen hebben geluisterd. De verhalen die los kwamen waren erg mooi om te horen en we zijn allemaal overtuigd hoe groot de kracht kan zijn als je een diverse groep mensen samenbrengt. Het smaakt naar meer, dus we gaan hier zeker nog een vervolg aan geven!

Schittering en Stuifhoek planten bomen
Een prachtige blauwe lucht met een stralend zonnetje, kinderen, het College, de bomen in de hoofdrol en appelsap om te proosten. Na graafwerk, plantwerk en wat nazorg is er nu in de Kinderboomkwekerij sprake van een heus Schitteringbos en een heus Stuifhoekbos. Laat de wortels maar groeien en dan in het voorjaar kijken wat eruit is gekomen. Honderden bloemen bijvoorbeeld. Het kan zomaar gebeuren! De kinderboomkwekerij is altijd toegankelijk dus leerlingen en hun ouders kunnen wanneer zij maar willen terecht om eens te kijken in hun bos of de bomen te verzorgen.

Ook is een Ooit uitgereikt aan beide basisscholen op initiatief van Ooit aan de Amer

Een groene kerst
In de Kinderboomkwekerij aan de Zandstraat achter van Kaam is het een komen en gaan van Kerstbomen. In 2021 hebben voor het eerst inwoners van de gemeente Drimmelen hun kerstbomen herplant. Een deel daarvan heeft het goed gedaan en die kerstbomen verlangen nu weer naar een kerstfeest binnen. Sommige kerstbomen van toen zijn nu nog klein, maar willen best in een kleine pot kerst vieren. En er zijn jonge kerstboompjes die de grond in willen! Kortom een leuke en bewuste voorbereiding voor een groene kerst. Op zaterdag 10 december van 10 uur tot 12 uur is iedereen welkom! Aanmelden kan via deze link.

Maak kennis met Whatzap Drimmelen
“Zwerfafval pakken we samen op!”

Zappers zijn niet nieuw in de gemeente Drimmelen. Zij zijn de stille kracht achter onze schone bermen en straten. Whatzap?! Drimmelen is wel nieuw. 

Zappers doen fantastisch werk, maar eigenlijk is het werk dat helemaal niet nodig zou zijn als iedereen zijn eigen afval netjes weggooit. En daar wil Whatzap?! aandacht voor vragen.

Whatzap?! is een term die iedereen kent. Het stelt een vraag en geeft meteen het gevoel van met elkaar het gesprek aangaan en verbinding zoeken. Met Whatzap?! willen we dingen aan de kaak stellen maar ook alle ZAPpers in de gemeente met elkaar verbinden en meer in de belangstelling zetten. Dat verdienen deze helden die de straten van de gemeente Drimmelen schoonhouden. Via onze Facebook-pagina blijf je op de hoogte van alles wat Whatzap?! Drimmelen doet aan het zwerfafvalprobleem.

Beschermen van de Oeverzwaluw
Op dinsdagavond 15 november vond een schenking plaats van een boekje over de zwaluw geschreven door Stephan Moss in de Aardappelhut te Raamsdonk. Hiermee wilde het bestuur van de Natuurfederatie Geertruidenberg Ronnie van de Pluijm bedanken voor het beschermen van de oeverzwaluw op zijn depot aan de Kloosterweg. Hier zijn toen 41 nestgangen gemaakt.

Ook Jan Oomen werd bedankt voor de constructie die de federatie in zijn schuur heeft mogen maken om de huiszwaluwen een plek te geven, met steun van Vogelbescherming Nederland. Dit project was heel succesvol met in totaal 22 bezette kunstnesten en zelfgemaakte nesten. Na de laatste grote trek 22 september van de huiszwaluw, hebben we nu 99 bezette nesten gevonden in Raamsdonk. Een mooi resultaat in de regio!