Toelichting Voedselbossen winnen aan populariteit. Het opzetten van een dergelijk bos is een vingeroefening voor het investeren van burgers in de voedselproductie en samenwerking met agrariërs
Doel Twee voedselbossen
Partners Burgers, enkele agrarische ondernemers, gemeenten
Inschatting kosten Oriëntatie op het project en projectplan: € 5.000. Het uitvoeren van het projectplan op basis van concrete locaties: € 25.000 (exclusief de aankopen, subsidies, inrichtingen en andere investeringen)
Mogelijke financiers Provincie, gemeenten, burgers en boeren
Afspraak Oriënteren op locaties en enkele boeren voor deelname. Bespreken met mogelijke financiers
Wanneer Na de visievorming