Ordening: Drie voorbeelden

Ons gebied is een afspiegeling van onze omgeving, ons land, onze wereld. Die wereld is complex en nauwelijks “in kaart” te brengen terwijl de behoefte aan kaders en kapstokken groot is. Vandaar dat we ordeningskaders bieden en gebruiken.

  1. Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, een ambitieuze ontwikkelingsagenda met 17 globale doelstellingen.
  2. Braindown
  3. Brabant Bruist

U vindt deze ordeningen in dit menu en kunt ze op deze manier eens vergelijken.