Verbinding met Voor de Oogst van Morgen

Stichting De AmerkantOp heeft zich verbonden met de initiatieven van De Oogst van Morgen. Dat betekent in de praktijk meedoen, een bijdrage leveren aan het werk van de groep en dat vertalen naar werk in de praktijk.

Waar staat Voor de Oogst van Morgen voor?

Krachten bundelen voor een vruchtbare bodem

In toenemende mate wordt erkend dat veel van onze huidige publieke uitdagingen onderling samenhangen en daarom ook alleen in samenhang kunnen worden aangegaan en opgelost. Dit geldt in het bijzonder voor onze natuur-, voedsel- en landbouwsectoren, die nu hard tegen hun grenzen aanlopen – of die zelfs ver voorbij gaan. Het is niet langer voldoende om waardevolle en duurzame initiatieven gefragmenteerd en geïsoleerd te laten voortbestaan; het is tijd om onze krachten te bundelen voor meer aandachtige impact en een effectievere inzet van onze gezamenlijke middelen. Samen kunnen we immers het grote plaatje zien en zijn we beter in staat onze acties op te schalen en creatief met vraagstukken om te gaan. En dat betekent collectief minder kosten en meer energie en inspiratie!

Voor wie is het lab?

‘Voor de oogst van morgen’ richt zich op een veerkrachtiger en duurzamer natuur-, landbouw- en voedselsysteem en staat open voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt. Of je nu een boer of landeigenaar bent, beleidsmaker, retailer, consument, natuurbeheerder of investeerder; we hebben iedereen hard nodig om samen een diverse en slagkrachtige community te creëren.

Stel je eens voor dat je in een ruimte staat met nog 80 gelijkgestemden uit verschillende sectoren; wat zouden we dan samen kunnen realiseren? Welke initiatieven en ideeën kunnen we dan versnellen, verbeteren en opschalen vanwege toegang tot unieke partnerships en gedeelde middelen? Welke mogelijkheden zijn opeens denkbaar als er partijen samenkomen die elkaar gewoonlijk niet of nauwelijks ontmoeten – maar eigenlijk veel met elkaar van doen hebben?

Het lab ‘Voor de oogst van morgen’ streeft ernaar een zo compleet mogelijke afspiegeling van het gehele systeem bijeen te brengen.

Doe jij ook mee? Jij bent bijvoorbeeld:

  • Een individu, organisatie of netwerk, draagt (graag) bij aan de toekomst van natuur, landbouw en voedsel en speelt daar (graag) een actieve rol in.
  • Actief op landelijk niveau, of je zet je juist regionaal in, maar voelt je betrokken bij de landelijke ontwikkelingen.
  • Een deskundige met inhoudelijke kennis.
  • Gelieerd aan een partij die op een andere manier een grote invloed op het geheel heeft, bijvoorbeeld financieel of beleidsmatig.
  • Iemand met benodigde kennis en middelen, of een uniek perspectief vanuit en op het systeem.
  • Een natuurdeskundige, waterdeskundige, boer, expert in biodiversiteit, voedingsmiddelenbedrijf, overheidsinstantie, beleidsmaker, bank, docent, kleine ondernemer, etc. etc.
  • Voel jij je ook betrokken en wil je met jouw team, netwerk of project doorgroeien om samen met ons het verschil te maken voor een duurzaam natuur-, landbouw- en voedselsysteem?

Naar de site Oogst van Morgen