Eerste Amermeting

Op zaterdag 24 september organiseerde de AmerkantOp de eerste Amermeting. Goed dat er een aftrap is gegeven en dat er ervaring is opgedaan met de doos vol stripjes en buisjes van Drinkable Rivers. Louis Dietvorst, Cedric Bousché en Hein Sommer waren te gast bij Janet Crezée. Uiteindelijk voor die eerste keer maar eens de volgende cijfers.
De cijfers:
Fosfaat 0.15
Zuurgraad Ph 7.2 = optimaal
Hardheid Calcium Carbonaat KH 10 = 6 – 8 optimaal
Totale hardheid GH 10 = 10 – 15 optimaal
Nitriet NO2 = 1
Nitraat NO3 = 10
Alkaline 180
Totale chlorine 0
Vrije chlorine 0
Amonia 0,25

We gaan door met uitzoeken wat dit nu wil zeggen!

De bron van de Amer.
Amer vanaf grondgebied Drimmelen
Over de Amer aan de Amstel
Doorkijk naar de Amer vanaf de dijk.

CITIZEN SCIENCE HUB DRIMMELEN

Biesbosch 600 heeft bij Stichting de AmerkantOp geleid tot oriëntatie op alles wat met Amerwater te maken heeft. Bij die verkenning kwamen we het gedachtegoed van Li An Phoa tegen. Via het door haar opgezette platform Drinkable Rivers stimuleert Li An het ontstaan van Citizen Science Hubs. Citizen Science Hubs draait om het mobiliseren van gemotiveerde mensen, deze mensen onderzoek te laten doen en uitkomsten te delen.

Om dat onderzoek goed te doen en iets met de resultaten te kunnen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Een vaste kern aan mensen/organisaties  (gemotiveerd, zorgend voor inspiratie en continuïteit, open en verbindend) is fundamenteel;
  • Beschikbaarheid onderzoeksmaterialen, apparatuur;
  • Gebruik handleidingen en protocollen;
  • Stabiele onderzoekslocaties;
  • Mogelijkheid om goed om te gaan met onderzoeksmomenten.

Op de Site Van Drinkable Rivers is meer informatie te vinden.

Inmiddels is vanuit Drimmelen contact geweest met een bestaande Citizen Science Hub en ook heeft de Stichting De AmerkantOp zelf ervaringen opgedaan met een soortgelijk, maar eenmalig onderzoek naar bodem en de mogelijkheden om Truffels te kweken. In zekere zin kan daar gesproken worden over eatable soil. Vanuit deze ervaring is een lescyclus ontstaan rondom grondonderzoek en zijn materialen aangeschaft en handleidingen en protocollen geschreven. Een soort kleinschalige voorloper van een Children Science Hub.

Het is duidelijk dat het opzetten van een Citizen Science Hub zorgvuldig moet gebeuren wil de Hub zich succesvol ontwikkelen. Draagvlak en betrokkenheid van organisaties, facilitering en trek- en daadkracht zijn nodig.

Ook is duidelijk dat het opzetten van een Citizen Science Hub aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving:

  • Betrokkenheid, bewustzijn en kennis van mensen vergroten;
  • Lokale expertise inventariseren, inzetten en versterken;
  • Verbindingen versterken om aan kennisdeling te doen;
  • Het publiek in te schakelen om op een verantwoorde en bruikbare manier regelmatig data te verzamelen.

Op 18 november tekent de Burgemeester van Drimmelen Gert de Kok rond 13.00 uur voor zijn toetreding tot het netwerk Burgemeesters voor een Drinkbare Maas.

Van die gelegenheid willen we gebruik maken om organisaties een intentieverklaring te laten tekenen waarin zij toezeggen bij te dragen aan de mogelijkheden om de verantwoorde uitwerking van zo’n Hub te verkennen.

Op dit moment is er contact, overleg of zijn er toezeggingen van Bedrijvennetwerk Drimmelen, Breda University of Applied Sciences (BUAS), Dongemond College, Recreatief Drimmelen en ZLTO.