We hebben bedacht dat het voortaan iedere maand Boommaand is. Een boom werkt het hele jaar door! Wortels maken, bloemen en bladeren maken, vruchten en zaden maken. Je kan er van genieten of aan werken! De bomen werken in ieder geval voor ons en een handje helpen mag.

Mei maand, plataanmaand

Platanen kunnen met hun schors veel vertellen over de hoeveelheid (ultra)fijnstof in hun omgeving. Dat slaan ze de hele winter op in hun bast, en als ze beginnen te vervellen in het voorjaar kan je aan die vellen meten hoeveel ultrafijnstof er in de omgeving van de boom is uitgestoten. Ultrafijnstof is slecht voor onze gezondheid: er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurige blootstelling nadelig is voor hart- en vaatstelsel. Toch is er nog te weinig onderzoek naar gedaan en weinig gemeten. Urgenda is bezig met een groot Citizen-Science project om de ultrafijnstofconcentraties in Nederland vast te stellen. Deze informatie kunnen beleidsmakers mee nemen in hun beslissingen, bijvoorbeeld over de toekomst van Tata Steel, krimp van Schiphol of het verbreden van de A27. De AmerkantOp heeft er dankzij de leerlingen van het Dongemond College voor gezorgd dat er de nodige platanen in de kinderboomkwekerij staan. Maar eens meedoen met dit onderzoek.

HOE WERKT HET?

Ga op zoek naar maximaal 4 platanen bij jou in de buurt om te bemonsteren volgens de verderop beschreven methode. Stuur de (genummerde) monsters vervolgens op naar Urgenda. Bij de monsters hebben we ook meer informatie nodig over de locatie van de boom. Dat kan door per boom digitaal een formulier in te vullen of door het formulier uit te printen, in te vullen en mee te sturen in de envelop. Kies je voor een digitaal formulier, zorg dan wel dat je duidelijk je naam en postcode op de envelop zet, zodat wij je formulieren kunnen koppelen aan je monsters.

Urgenda sorteert alle monsters en stuurt ze door naar een lab in Frankrijk. In oktober/november verwachten we de resultaten. Dit project is eerder gedaan door burgers die wilden weten hoe het staat met de ultrafijnstof concentratie in Parijs.

De bomen vervellen nu, dus we vragen je vóór 1 juni je monsters te nemen en op te sturen! Maar hoe eerder hoe beter omdat de bomen al flink vervellen!

Meer informatie

Boommaanden

Iedere maand boommaand? Misschien moet dat wel de norm worden? Kijk maar eens wat Staatsbosbeheer de waarde van bomen in de metropool vindt: Presentatie Groene Metropool en het belang van bomen als silo’s voor Koolstof, fijnstof en zo nog wat: Onschatbare waarde van bomen. Cedric Bousché mag zich sinds kort boominspecteur Noord Brabant van de Nationale Bomenstichting noemen! Wie wil weten wat dat inhoud en wie hem wil helpen met inventarisaties in de gemeente Drimmelen kan contact met hem opnemen!