Toelichting Veel (agrarische) ondernemers verkopen streekproducten. Er is geen samenhang met andere ondernemers, de streek heeft geen ‘smoel’. Dit moet één van de methoden zijn om stad en platteland te verbinden.
Doel De streek en de streekproducten zijn bekend. Er is een gezamenlijk distributiesysteem
Partners Producenten, afnemers (zoals winkels, restaurant)
Inschatting kosten Oriëntatie op het project en projectplan: € 10.000
Mogelijke financiers Ondernemers, Provincie, gemeente
Afspraak Inventariseren deelnemende producenten en afnemers. Daarna gesprek potentiële medefinanciers
Wanneer Kan voor de visievorming