Stichting de AmerkantOp ontwikkelt formats die duidelijkheid geven over de projecten en activiteiten waar zij mee bezig is. Hieronder staan de evaluatieformats van activiteiten. Projecten hebben een eigen plaatsje binnen het menu.