Toelichting Om mensen elkaar te laten ontmoeten en de verbinding te proeven en producten te introduceren is een festival een waardevol instrument om samen te leren.
Doel Structurele ontmoeting en binding tussen stakeholders in het gebied faciliteren en collectieve promotie van het gebeid en haar (nieuwe) producten.
Partners Ondernemers, overheden, ZLTO
Inschatting kosten € 15.000
Mogelijke financiers Provincie, gemeenten, Rabobank, ondernemers,
Afspraak Als in het proces dit nog steeds van waarde wordt gezien wordt een haalbaarheidsonderzoekje gedaan oa. ism I4NATURE en haar festival ervaring.
Wanneer Kan voor de visievorming