Visie Veldleeuwerik (Inmiddels ontbonden)

Voor een duurzame en gezonde voedselproductie zijn we samen verantwoordelijk. Voor een morgen met veilig en goed voedsel voor iedereen. Voor een vruchtbare en houdbare bodem. Voor een eerlijke beloning en waardering voor boeren. Voor een duurzame bedrijfsvoering.
Voor een mooiere morgen, waarin we bewust omgaan met bodem, lucht, water en leefomgeving. Een toekomstbestendige voedselproductie kunnen we alleen realiseren door samen te werken. Met alle spelers in de akkerbouwsector. Met de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van boer, burger en bedrijfsleven, en van overheid en onderwijs. En door innovatie en kennisdeling die we in de praktijk toepassen voor de verduurzaming van teelt en bedrijfsvoering. Uiteraard met respect voor natuur en landschap.Goed rentmeesterschap vormt de leidraad bij alles wat we doen. Duurzaam geteeld.h

LINK: Veldleeuwerik

Indicatoren veldleeuwerik