Toelichting Natuur en landbouw moeten meer hand in hand gaan. Hoe dat moet hangt af van omstandigheden zoals bodem, bedrijf, ondernemer, locatie. Met voorbeeldbedrijven wordt gepionierd. Speciaal aandachtspunt: schaalverkleining van het landschap.
Doel 5 tot 10 agrarische bedrijven laten zien wat er mogelijk is in de integratie van natuur en landbouw
Partners 5-10 agrarische ondernemers, onderzoeksinstituut, agrarische bedrijfsadviseur, procesbegeleider
Inschatting kosten Oriëntatie op het project en maken projectplan: € 10.000. Uitvoering PM Mogelijke financiers Ondernemers, provincie, Groenfonds, Waterschap Brabantse Delta, gemeente, Groen Ontwikkelfonds Brabant, ANV Drimmelen en Moerdijk
Afspraak Werkgroep zoekt naar agrarische ondernemers. Daarna in gesprek met potentiële financiers
Wanneer Na de visievorming