Toelichting In de Amerstreek worden meer en meer agrarische bedrijven niet meer als zodanig gebruikt. Tijd voor een zoektocht naar alternatief gebruik, waardoor leegstand of ongewenst gebruikt wordt voorkomen door nieuwe verdienmodellen.
Doel Voorbeelden voor nieuw gebruik van oude opstallen
Partners 2 à 3 VAB’s, omwonenden, gemeenten
Inschatting kosten Oriëntatie op het project en projectplan: € 5.000. Daarna aan de slag met 2 à 3 voorbeelden: proceskosten € 35.000. Realisatie PM
Mogelijke financiers Eigenaren van VAB’s, gemeenten (Drimmelen heeft € 10.000 beschikbaar)
Afspraak Zoeken naar 2 à 3 eigenaren van VAB’s. Gesprek aanknopen met gemeenten
Wanneer Na de visievorming