Toelichting Boerendaken zijn ideaal voor de productie van zonne-energie. Dit kan voor de eigen behoefte zijn, maar ook als locatie voor collectieve opwekking van duurzame energie voor burgers en bedrijven. Met een planmatige aanpak zoeken naar daken en investeerders en/of afnemers van stroom.
Doel Grote stap maken in de productie van zonne-energie. Hiermee ook verbinding zien te maken tussen aanbieder van dakoppervlak en burgers/consumenten en bedrijven
Partners Duurzaam Drimmelen en andere energie coöperaties, ondernemers, overheden, ZLTO
Inschatting kosten ??
Mogelijke financiers Provincie, gemeenten, Rabobank, ondernemers, Regio West-Brabant (Energieloket)
Afspraak Werkgroepleden en Duurzaam Drimmelen e.a. oriënteren zich op de mogelijkheden voor financiering van het proces.
Wanneer Kan voor de visievorming