Eind juli bezocht  Gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks, portefeuille Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak) informeel tijdens haar vakantie het (B)oerBurgerBos, de Bijenboel, de Bomenbieb en de Kinderboomkwekerij aan de Zandstraat. Samen met ambtenaar, het bestuur van de AmerkantOp, wethouder Jürgen Visser ( o.a. Duurzaamheid en klimaat, Water en klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Natuurbeleid,Milieu) liep Hagar Roijackers rond bij alle onderdelen. Tijdens een Drimmelense Lunch in het (B)oerBurgerBos liet zij zich uitvoerig informeren door o.a. Joost Vermeulen over de ins en outs van bodemverwerving, aanplant, regelgeving, belemmeringen en succesfactoren. Strak blauw, stralende zon en een droge zandbodem, inmiddels vol biodiversiteit! De verbinding is gemaakt en er is ruimte voor vervolgoverleg. Vooruitlopend op mogelijke verdere klimaatverandering gingen er wat vijgenstekken mee richting provinciehuis.

Nieuwsbrief van februari 2021: Meewerkers gezocht!

(B)oerburgerbos 

Beste allemaal!                                                                                                       

Het is weer even terug dat de eerste bomen (met jullie hulp!) bij het (B)oerburgerbos de grond in zijn gegaan. Ondertussen is er weer heel wat gebeurd en is de eerste aanplantronde compleet. Naast de windsingels zijn ook de grotere bomen zoals elzen, walnoten, linde en een hele rij fruitbomen geplant. Ook heeft de 60 jaar oude perenboom van onze gemeente een pontificaal plekje gekregen om samen met zijn nieuwe vrienden nog eens 250 jaar te shinen!  Naast het bos is ook de Zandstraat insect vriendelijk aangeplant ofwel omgetoverd naar de bijenboel en hebben sommige van jullie kerstbomen een mooi plekje gekregen bij de kinderboomkwekerij. Ook bij de kinderboomkwekerij is al hard gewerkt door o.a. leden van stichting BEI en leerlingen van Dongemond en de Stuifhoek. Naast de windsingel zijn er ook belangrijke ‘vaste’ bomen zoals de gedenk boom voor juf Gea en de levensboom in het midden van de kwekerij. 

Over Corona gaan we het niet te lang hebben, soms moeten ook wij creatief zijn met het doen en regelen. Maar hoe dan ook: nieuwe bomen en bossen zoals deze blijken juist in deze tijd meer dan welkom! 

Ook voor de komende tijd staan er wat werkzaamheden op de agenda. Bijvoorbeeld wat klaver inzaaien om hogere (on)kruiden te onderdrukken. Ook wordt het auditorium verder vormgegeven, maken we zitplaatsen en moet er nog wat geplant worden.  

Naast het fysieke werk staat er ook een organisatorische taak boven aan de agenda. De ontwerpgroep is overgegaan in de onderhoudsgroep bestaande uit Niels Moerenhout, Joke Razenberg, Frank Segeren en Jan Ligthart.  Daarnaast is Cedric Bousché aanspreekpunt voor de kinderboomkwekerij, Anouk van lochem voor de Bomenbieb en Machteld van de Vijver contactpersonen van de stichting De Amerkantop. Deze stichting is in deze de rechtspersoon van o.a. het bos, de onderhoudsgroep (B)oerburgerbos valt hier onder, maar is wel aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen in het (B)oerburgerbos.  

We kunnen als onderhoudsgroep van een paar mensen niet heel het bos aanleggen en onderhouden. We zijn daarom opzoek naar vrijwilligers die deel willen uitmaken van de boswerkgroep (B)oerburgerbos. We zouden graag een lijst opstellen (email en whatsapp) met mensen die graag, wanneer het jou uitkomt, mee willen helpen bij aanplant, inzaaien, snoeien, maaien, vogelhuisjes ophangen, zitplaatsen realiseren etc.  

Ben je geïnteresseerd of weet je misschien nog andere mensen die dit leuk vinden, stuur een e-mailtje of bel het onderstaande nummer en laat ons weten wat je eventueel graag zou willen doen. We hopen zo een fijne groep mensen bij elkaar te brengen om ongedwongen en ontspannen bij te dragen aan dit nu al prachtig stukje natuur. 

Met vriendelijke groet, 

Niels, Joke, Jan en Frank  

Er komt een (B)oerBurgerBos, een kinderboomkwekerij en een Bijenboel aan de Zandstraat (inrijden Watertorenstraat tussen huisnummer 5 en 7). De gemeente Drimmelen en Stichting De AmerkantOp zijn het eens over een beheersovereenkomst met een looptijd van 250 jaar. Deze overeenkomst is op Duurzaamheidsdag 10.10.2020 ondertekend.

Ondertekening overeenkomst 10.10.2020

Frank Segeren van de ontwerpgroep heeft namens de ontwerpgroep een presentatie gemaakt (zie download hieronder) en één van de OenO-groepen van Technasium Dongemond College locatie Made heeft een ontwerp gemaakt voor de Kinderboomkwekerij (zie download hieronder).

Op 28 november a.s. is er een grote aanplantdag waarbij veel bomen zullen worden geplant. Daarmee start dan het echte groeien alhoewel er ruimte gereserveerd blijft voor extra aanplant de komende jaren!

Op youtube is een filmpje geplaatst dat een indruk geeft van de locaties van (B)oerBurgerBos en Kinderboomkwekerij, het perceel met de gele bloemen is het beoogde perceel voor het bos.