Voor het (B)oerBurgerBos, de Kinderboomkwekerij, de Bomenbieb en de Bijenboel stopt zo rond de 15e maart het boomplantseizoen. Dan breekt ook het moment aan om te zien in hoeverre alle aanplant de winter heeft overleefd, wat zich heeft uitgezaaid en hoe de biodiversiteit toeneemt. Vooral de leerlingen van groep 8 van de Schittering en de groep 5 van de Stuifhoek zullen wel eens langs komen. Zij plantten immers in november hun eigen bosjes aan naar eigen ontwerp.

Biodiversiteit is op dit moment een absoluut speerpunt. Er zijn nieuwe programma’s en publicaties ontstaan en vooral op de website van Samen voor Biodiversiteit is daar veel over te lezen. Op 14 februari organiseerde Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een congres over biodiversiteit in de bebouwde omgeving, specifiek voor gemeenten. Centraal stond de problematiek rondom biodiversiteitsverlies in Nederland en de ambities van het Deltaplan om deze negatieve trend te keren. In de openbare ruimte heeft het Deltaplan twee belangrijke ambities: de openbare ruimte wordt ecologisch beheerd én elke nieuwe ontwikkeling, ook in de bebouwde kom, levert een toename op voor de biodiversiteit. Meer lezen…..

Gebiedsgerichte samenwerking is een belangrijke factor voor succesvol herstel van biodiversiteit. Dat probeert de AmerkantOp bij het (B)oerBurgerBos en daarom draagt de AmerkantOp ook bij aan Ooit aan de Amer. Als grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen om de juiste condities te creëren voor wilde planten en dieren. Meer lezen……

Leerlingen van basisscholen werken aan de biodiversiteit aan de Kalkvliet in Terheijden