SAMENWERKEN AAN HET GEBIED

Samenwerkende natuurorganisaties. Logisch. Er is maar één leefomgeving. Ontwikkelingen binnen landschap, bodem, water, biodiversiteit, natuurbehoud en -herstel gaan ons allemaal aan. Net als vraagstukken over klimaatverandering. Dan heb je elkaar nodig en zoek je elkaar op. Daar zijn we mee bezig. Met een gemeenschappelijke agenda maar ook met een eigen focus.

November is boomplantmaand en daarom hadden we de boomfeestdag vol plantactiviteiten: Kinderen van de Schittering en de Stuifhoek plantten hun eigen bosje aan. Kinderen van de Lage Weide gaven een aftrap voor de vergroening van het schoolplein en op bij Kindcentrum Jij staat het nodige groen op stapel. Kinderen van de Schittering en van de Stuifhoek kregen van voorzitter Piet Hermus ieder een Ooit aangeboden voor de school en zij zijn daarmee certificaathouder voor het nieuwe Ooit aan de Amer.

De AmerkantOp vergadert regelmatig en die vergaderingen zijn publiek toegankelijk. Vergaderingen kondigen we bijtijds aan.

Verslagen