20.11.2019

(B)oerBurgerBos Brandestraat

Het College van BenW van de gemeente staat op het punt een besluit te nemen over het eeuwigdurend verpachten van een perceel grond aan de Brandstraat in Made en het beschikbaar stellen van een budget aan Stichting De AmerkantOp. Het is de bedoeling om deze grond op basis van plannen die gemaakt worden door inwoners uit de omgeving te beplanten.

14.02.2019

Goed voorbeeld? Eens kijken in de rest van Nederland?

Dal Beerze

Filmpje Dal van de Kleine Beerze

12.02.2019

gretathunberg

16 minuten Greta Thunberg. Je neemt er allicht wat van mee!

16 minuten Greta Thunberg. Je neemt er allicht wat van mee!

08.02.2019

Compleet doorgeslagen aldus hoogleraar filosofie Michiel Korthals over de wijze waarop de mens met eten omgaat. ‘De mens is een kokend wezen. En toch zijn we totaal vervreemd van ons voedsel.’

De omgang met ons voedsel is compleet doorgeslagen

04.02.2019

Hoogleraar natuurbeheer: Deltaplan negeert de grootste sleutelproblemen op het Nederlandse platteland

Een schone landbouw is haalbaar met stevig fiscaal beleid, niet met polderprietpraat, stelt Frank Berendse.

19.02.05OPINIE DELTAPLAN BIODIVERSITEITSHERSTEL

04.02.2019

Vooral de burger betaalt voor subsidie op dikke Tesla

Bron: Duurzaamnieuws 30 januari 2019

 tesla

22.01.2019

Mooi en informatief filmpje!

LINK: Samen voor leefbare landschappen (teaser)

21.01.2019

De cultuuroorlog heeft het klimaatdebat bereikt

Drie procent nep-Galileo’s

Nu de verduurzaming van Nederland vorm moet krijgen, proberen pseudosceptici het klimaatdebat te verstoren met een desinformatiecampagne. Hun tactieken zijn bekend, maar daarom niet minder hinderlijk.

LINK: Groene Amsterdammer artikel

18.01.2019

Routekaart SDG’s

Op 18 januari 2019 ontving Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International de eerste SDG Routekaart uit handen van Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht.

Het doel: zoveel mogelijk kansen op weg naar de Sustainable Development Goals (SDGs) op het spoor komen en de best kansen samen oppakken. Voor 2019 zijn de acht grootste kansen als “sprinters” uitgelicht op de SDG Routekaart. De SDGs zijn van, voor en door iedereen. Dat geldt ook voor de Routekaart. Voor de organisatie neemt het SDG Charter het voortouw. De Stuurgroep van het SDG Charter is een inclusieve groep, met acht koepelorganisaties (MVO Nederland, Global Compact/VNO-NCW/MKB-NL, IUCN Nederland, Partos, Nationale Jeugdraad, VNG Internationaal, Maatschappelijke Alliantie, ministerie van Buitenlandse Zaken, NWO WOTRO). De uitvoering vindt plaats door veel verschillende organisaties, overal in Nederland. De SDG Routekaart staat natuurlijk niet op zichzelf en bouwt voort op bestaande initiatieven en rapportages over de SDGs in Nederland. De meest recente rapportage van het CBS over de SDGs laat zien dat Nederland op de meeste indicatoren een positieve ontwikkeling doormaakt. Zo scoort Nederland goed op SDG 8 – waardig werk en economische groei, SDG 12 – duurzame consumptie en productie en SDG 16 vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Op andere SDGs, zoals bijvoorbeeld SDG 5 – gendergelijkheid en SDG 13 – klimaatactie scoort Nederland (nog) minder.

Verder lezen routekaart SDG

17.01.2019

RABOBANK DRIJVENDE KRACHT

Uit de NRC: Interview | Wiebe Draijer De Rabobank moet een drijvende kracht worden achter de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw. „De komende jaren moet zich dat vertalen in consequenties voor de boer.”

landbouw barst in dit land uit zijn voegen

16.01.2019

GEZAMENLIJKE,GEBIEDSGERICHTE AANPAK TRANSITIES LANDBOUW, NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE

LINK:  manifest landbouw natuur energie klimaat

Deze oproep komt van:
◆  ZLTO, Hans Huijbers, voorzitter ◆  Brabants Landschap, Jan Baan, directeur ◆   Waterschap Brabantse Delta, Kees Jan de Vet, dijkgraaf ◆  Brabants Particulier Grondbezit, Jan Hak, voorzitter ◆  Brabantse Milieufederatie, Joris Hogenboom, directeur ◆  Gemeente Tilburg, Mario Jacobs, wethouder ◆  Waterschap Aa en Maas, Lambert Verheijen, dijkgraaf ◆   Natuurmonumenten, Lars Koreman, provinciaal  ambassadeur Brabant/Limburg ◆  VNO-NCW Brabant Zeeland, Eric van Schagen, voorzitter ◆   Staatsbosbeheer, Marc de Wit, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Brabant ◆   Waterschap de Dommel, Lex Huijbers,  plaatsvervangend watergraaf ◆   Waterschap Rivierenland, Mathieu Gremmen,  plaatsvervangend dijkgraaf
En wordt ondersteund door:
◆   Regio Noordoost-Brabant, Jos van den Boogaart,  wethouder ◆   Metropoolregio Eindhoven, Anke van Extel-van  Katwijk, wethouder ◆   Regio West-Brabant, Petra Lepolder,  Patrick Kok  en Hans Wierikx, wethouders ◆   Regio Hart van Brabant, Mario Jacobs, wethouder ◆   B5 gemeenten, Mario Jacobs, wethouder ◆   Brabant Water, Guiljo van Nuland, directeur

13.01.2019

FILMPJES VAN COMMONLAND

Wie even tijd over heeft, onderstaande 4 filmpjes kosten je een minuut of 20 maar zijn het kijken waard. Snel een beeld over een thema’s die actueel zijn.

Boerenzoon (familie van Schie 😉 )verkent mogelijkheid tot opvolging melkveebedrijf

Bedrijfsvoering familie Bokma, Gouden Boaiem

Veenweide-boer Joost Samsom over bodemdaling

Commonland Veenweide project NL

Het is de moeite waard om even de site van Commonland door te scrollen!

16.12.2018

DE WAARDE VAN GROND

LINK: De waarde van grond

Ledenblad van de vereniging voor de Biologische Dynamische Landbouw (40 jarig bestaan) met als lezenswaardige artikelen:

blz. 5   Bedrijfsovername lastig met hoge grondprijzen De bodem is de basis

blz. 17 Goed of juist niet? Grond wordt steeds meer waard!

Waarde is niet los te denken van mensen. Oude boeren zijn er blij mee en jonge boeren worden er wanhopig van. Grond is duur en wordt steeds duurder. Wat betekent dat voor de landbouw, voor de economie en voor de gewone burger?

blz. 34 Van dromen naar daden: vrije grond

Vrije grond staat voor ‘vrijgekochte’ grond. De grond is uit privé vrijgekocht en het eigendom is ondergebracht in een ‘onsterfelijke ‘ rechtspersoon, zoals een Stichting. Iemand moet eigenaar zijn. De economische waarde en het eigendom is buiten de handel en buiten vererving geplaatst: de grond is ‘vrij’. Zo kan grond over de generaties heen biologisch-dynamisch beheerd worden.

14.12.2018

COMMOTIE OVER ZONNEPANELEN

LINK: Eelerwoude over Zonneparken

Het onderwerp Zonnepanelen houdt de gemoederen bezig in Drimmelen. Eelerwoude behandelt een aantal aspecten. Stof tot nadenken?