WERK AAN HET GEBIED

Onze STIPPEN OP DE HORIZON!

Stippen op de horizon zetten is een voortdurend proces. Iedere keer verandert er wel weer iets in onze leefomgeving. De vraag is of en in hoeverre dat moet leiden tot veranderingen in de focus van de stichting en het bijstellen van de visie voor de lange termijn. Dat zijn vragen voor de komende maanden maar onze korte termijn agenda gaat over: 24 september Eerste Amermeting ; 1 oktober Oogstdag Experimentelers; 7 oktober Bezoek voedselbos Berlicum, onderdeel van het Groene Woud; 15 oktober Truffelgilde Praktijkwandeling; 20 november Elizabethstocht. Het gaat in ieder geval over Bodem en Water dus.

De AmerkantOp vergadert regelmatig en die vergaderingen zijn publiek toegankelijk. Het overigens nog niet vastgestelde verslag is te lezen: verslag.

 • BredaPhoto: Dromen voor Drimmelen
  Stichting de AmerkantOp heeft het met anderen als Duurzaam Drimmelen en Stichting Bei vaak over de toekomst van het gebied in en rond Drimmelen. Onder de noemer Stippen op de horizon probeert de AmerkantOp verder te gaan dan alleen maar praten over door concrete … Meer lezen over BredaPhoto: Dromen voor Drimmelen
 • Eerste meting AMERWATER
  Op 24 september 2022 om 10 uur eerste Amermeting. Hoe staat de Amer er voor?
 • Bijeenkomst Truffelgilde
  De AmerkantOp organiseert denken en doen vanuit het perspectief van goed doen voor bodem, lucht en water. Één van de initiatieven is het oprichten van Het Truffelgilde Drimmelen waarbij mensen zich verenigen rondom initiatieven die zijn gericht op het versterken van gezond bodemleven. Essentiële … Meer lezen over Bijeenkomst Truffelgilde
 • Voel je thuis in Bomenbieb
  De Bomenbieb raakt een beetje bekend. Wie een boompje, struikje, plantje over heeft uit eigen tuin kan het planten in de Bomenbieb. Wie juist iets zoekt voor de eigen tuin kan daar dan juist weer iets ophalen. Simpel. En zoals het hoort: Er is … Meer lezen over Voel je thuis in Bomenbieb
 • Biodiversiteit explodeert.
  Biodiversiteit laat zich aan de Zandstraat van de mooiste kant zien in juli en augustus!