30.09.2020

(B)oerBurgerBos, Kinderboomkwekerij en Bijenboel

Na het maken van plannen, het organiseren van de Stichting en het leggen van verbindingen is nu het moment aangebroken om de schop in de grond te steken. Symbolisch is dat gebeurd op de 10e oktober 2020 door o.a. Wethouder Jan-Willem Stoop, leerlingen van scholen en burgers en bedrijven uit de omgeving. Op dinsdag 21 oktober begint het graafwerk. Op 28 november is er een echte werkdag en gaan er volop bomen de grond in. Het begin van een reeks aan initiatieven! Op 28 november is er een heuse plantdag.

20.11.2019

(B)oerBurgerBos Brandestraat

Het College van BenW van de gemeente staat op het punt een besluit te nemen over het eeuwigdurend verpachten van een perceel grond aan de Brandstraat in Made en het beschikbaar stellen van een budget aan Stichting De AmerkantOp. Het is de bedoeling om deze grond op basis van plannen die gemaakt worden door inwoners uit de omgeving te beplanten.

14.02.2019

Goed voorbeeld? Eens kijken in de rest van Nederland?

Dal Beerze

Filmpje Dal van de Kleine Beerze

 

13.01.2019

FILMPJES VAN COMMONLAND

Wie even tijd over heeft, onderstaande 4 filmpjes kosten je een minuut of 20 maar zijn het kijken waard. Snel een beeld over een thema’s die actueel zijn.

Boerenzoon (familie van Schie 😉 )verkent mogelijkheid tot opvolging melkveebedrijf

Bedrijfsvoering familie Bokma, Gouden Boaiem

Veenweide-boer Joost Samsom over bodemdaling

Commonland Veenweide project NL

Het is de moeite waard om even de site van Commonland door te scrollen!

16.12.2018

DE WAARDE VAN GROND

LINK: De waarde van grond

Ledenblad van de vereniging voor de Biologische Dynamische Landbouw (40 jarig bestaan) met als lezenswaardige artikelen:

blz. 5   Bedrijfsovername lastig met hoge grondprijzen De bodem is de basis

blz. 17 Goed of juist niet? Grond wordt steeds meer waard!

Waarde is niet los te denken van mensen. Oude boeren zijn er blij mee en jonge boeren worden er wanhopig van. Grond is duur en wordt steeds duurder. Wat betekent dat voor de landbouw, voor de economie en voor de gewone burger?

blz. 34 Van dromen naar daden: vrije grond

Vrije grond staat voor ‘vrijgekochte’ grond. De grond is uit privé vrijgekocht en het eigendom is ondergebracht in een ‘onsterfelijke ‘ rechtspersoon, zoals een Stichting. Iemand moet eigenaar zijn. De economische waarde en het eigendom is buiten de handel en buiten vererving geplaatst: de grond is ‘vrij’. Zo kan grond over de generaties heen biologisch-dynamisch beheerd worden.