Boomwandeling zondag 5 september 14 uur Made .

Start vanaf de Korenbeurs in de Kerkstraat

Stichting de AmerkantOp organiseert op zondag 5 september a.s. een boomwandeling in de omgeving van de Kerstraat in Made. Aandacht voor plantplaatsen voor bomen, boomspiegels, zaailingen en uiteraard ook voor bijzondere bomen o.a. op de bijna verlaten begraafplaats.

Zie de uitnodiging hieronder. Aanmelden: Stuur een mailtje.

Stichting de AmerkantOp bezorgt basisscholen Drimmelen Inspiratiepakket bij start schooljaar.

27.08.2021

Stichting de AmerkantOp bezorgt basisscholen Drimmelen een inspiratiepakket bij start schooljaar. Na een coronajaar verdienen de scholen een duwtje. Ook staan er twee bijzondere gebeurtenissen op stapel begin november. Boomfeestdag op 10 november en herdenking Elizabethsvloed 600 jaar op 19 november. Het inspiratiepakket gaat hier op in en biedt ook een Kleurpotlodentekenwedstrijd. De bijbehorende documenten staan hieronder!

23.08.2021

Oogsten eerste haver leerzaam!

Oogsten eerste haver leerzaam. https://www.bndestem.nl/breda/experimentelers-halen-eerste-oogst-van-het-land-bij-de-boer-dit-maak-je-bewust-van-ons-voedsel~a53b77c4/

14.05.2021

Blaadjes aan de bomen

https://newsstand.nl/view/WeekbladtCarillon/20210512

11.02.2021

Het groeit onder de oppervlakte

In de greep van Corona en Koning Winter. Het lijkt of alles stil staat maar schijn bedriegt. De natuur gaat door en voorlopig staan er plantdagen op het programma. In ieder geval voor de Bomenbieb en de Kinderboomkwekerij. 27 februari en 6 maart. Ijs en weder dienende 🙂

08.02.2021

Volop groei

De kerstbomen zijn herplant, de zaailingen zijn geoogst en eikels, kastanjes en andere boomvruchten beginnen uit te lopen. De Coronamaatregelen zitten ons nog wel dwars, weinig tot geen grote activiteiten. Op 30 januari was de stekdag die normaal gesproken in de eerste week van januari plaats vindt. Inmiddels is de winter ingevallen en dat belemmert de voorgenomen werkzaamheden uiteraard ook. Voor 14 maart staat landelijk een klimaatmars op het rooster waar ongetwijfeld Amerkanters bij aansluiten. En kort daarna verkiezingen maar vooral alternatieve boomplantdag! Op de website is onder het menu Wat we willen een activiteitenplannetje opgenomen en ook staan daar jaarverslag, jaarrekening en begroting.

30.09.2020

(B)oerBurgerBos, Kinderboomkwekerij en Bijenboel

Na het maken van plannen, het organiseren van de Stichting en het leggen van verbindingen is nu het moment aangebroken om de schop in de grond te steken. Symbolisch is dat gebeurd op de 10e oktober 2020 door o.a. Wethouder Jan-Willem Stoop, leerlingen van scholen en burgers en bedrijven uit de omgeving. Op dinsdag 21 oktober begon het graafwerk. Op 28 november is er een echte werkdag geweest en gingen er volop bomen de grond in. Het begin van een reeks aan initiatieven! Op 28 november was er een heuse plantdag. Komende 2 maanden worden er punten op de i gezet en is er volop aandacht voor de kinderboomkwekerij. De bomenbieb wordt verder opgetuigd.

20.11.2019

(B)oerBurgerBos Brandestraat

Het College van BenW van de gemeente staat op het punt een besluit te nemen over het eeuwigdurend verpachten van een perceel grond aan de Brandstraat in Made en het beschikbaar stellen van een budget aan Stichting De AmerkantOp. Het is de bedoeling om deze grond op basis van plannen die gemaakt worden door inwoners uit de omgeving te beplanten.

13.01.2019

FILMPJES VAN COMMONLAND

Wie even tijd over heeft, onderstaande 4 filmpjes kosten je een minuut of 20 maar zijn het kijken waard. Snel een beeld over een thema’s die actueel zijn.

Boerenzoon (familie van Schie 😉 )verkent mogelijkheid tot opvolging melkveebedrijf

Bedrijfsvoering familie Bokma, Gouden Boaiem

Veenweide-boer Joost Samsom over bodemdaling

Commonland Veenweide project NL

Het is de moeite waard om even de site van Commonland door te scrollen!

16.12.2018

DE WAARDE VAN GROND

LINK: De waarde van grond

Ledenblad van de vereniging voor de Biologische Dynamische Landbouw (40 jarig bestaan) met als lezenswaardige artikelen:

blz. 5   Bedrijfsovername lastig met hoge grondprijzen De bodem is de basis

blz. 17 Goed of juist niet? Grond wordt steeds meer waard!

Waarde is niet los te denken van mensen. Oude boeren zijn er blij mee en jonge boeren worden er wanhopig van. Grond is duur en wordt steeds duurder. Wat betekent dat voor de landbouw, voor de economie en voor de gewone burger?

blz. 34 Van dromen naar daden: vrije grond

Vrije grond staat voor ‘vrijgekochte’ grond. De grond is uit privé vrijgekocht en het eigendom is ondergebracht in een ‘onsterfelijke ‘ rechtspersoon, zoals een Stichting. Iemand moet eigenaar zijn. De economische waarde en het eigendom is buiten de handel en buiten vererving geplaatst: de grond is ‘vrij’. Zo kan grond over de generaties heen biologisch-dynamisch beheerd worden.