Initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn “boeren, burgers en buitenlui” dus bewoners, (agrarische) ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Inmiddels is een stichting opgericht met de naam De AmerkantOp. Dit geeft aan dat het de gemeenten aan de Amer rivier betreft zoals Geertruidenberg, Oosterhout, Drimmelen en Moerdijk. Het bestuur bestaat uit Piet Hermus, voorzitter van de ZLTO Drimmelen, Cedric Bousché, Onderwijsadviseur en Tijmen Hoogendijk, gebiedscoördinator voor het agrarisch collectief in West-Brabant met name het werkgebied Drimmelen/Moerdijk.

Financiën

Het jaar 2019 is een startjaar geworden. Inmiddels beschikt Stichting de AmerkantOp sinds april 2019 over een bankrekening bij de Triodosbank: NL48TRIO0379548534 t.n.v. Stichting de AmerkantOp.

Jaarrekening:

Stichting De AmerkantOp ontving t.m. heden in dit boekjaar € 1150 aan donaties en/of nalatenschappen. Tot op heden zijn er alleen bankkosten geweest: € 50.

Beleidsplan

Stichting De AmerkantOp heeft een beleidsplan 2020 opgesteld.