Initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn “boeren, burgers en buitenlui” dus bewoners, (agrarische) ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Inmiddels is een stichting opgericht met de naam De AmerkantOp. Dit geeft aan dat het de gemeenten aan de Amer rivier betreft zoals Geertruidenberg, Oosterhout, Drimmelen en Moerdijk. Het bestuur bestaat uit Piet Hermus, voorzitter van de ZLTO Drimmelen en Cedric Bousché, Onderwijsadviseur. Er zijn vacatures en er wordt gewerkt aan de invulling daarvan. Ook zijn er regelmatig adviseurs aanwezig bij vergaderingen. 

Er is sprake van werkgroepen bijvoorbeeld voor de Boomklas.

Financiën

Het jaar 2019 is een startjaar geworden. Inmiddels beschikt Stichting de AmerkantOp sinds april 2019 over een bankrekening bij de Triodosbank: NL48TRIO0379548534 t.n.v. Stichting de AmerkantOp.

Jaarrekening:

Stichting De AmerkantOp ontving t.m. heden in dit boekjaar € 1150 aan donaties en/of nalatenschappen. Tot op heden zijn er alleen bankkosten geweest: € 50.

Beleidsplan

Stichting De AmerkantOp heeft een beleidsplan 2020 opgesteld.