Initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn “boeren, burgers en buitenlui” dus bewoners, (agrarische) ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Inmiddels is een stichting opgericht met de naam De AmerkantOp. Dit geeft aan dat het de gemeenten aan de Amer rivier betreft zoals Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout. Het bestuur bestaat uit Piet Hermus (voorzitter), Cedric Bousché (penningmeester en interim secretaris) en Pascal Rijnart.  Er is één vacature. Het bestuur organiseert begin april een openbare bestuursvergadering.

Er is sprake van werkgroepen bijvoorbeeld voor de Boomklas en het ontwerp van het (B)oerburgerbos in Made.

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is als volgt:
Piet Hermus voorzitter aftredend 16.10.2022
Cedric Bousché Penningmeester/secr. aftredend 16.10.2022
Sjaak van Schie, aftredend sinds 01.06.2024
Pascal Rijnart, aftredend sinds 15.12.2024
Vacature sinds 01.10.2020

Financiën

Stichting de AmerkantOp beschikt sinds april 2019 over een bankrekening bij de Triodosbank: NL48TRIO0379548534 t.n.v. Stichting de AmerkantOp en heeft een ANBI-status.

De jaarrekening staat onder het menu We willen.

Beleidsplan

Over het beleidsplan staat meer bij we willen. Daar staat ook meer info over statuten jaarrekening enzovoorts.

Even voorstellen:

In de volgende documentenstellen de bestuursleden zich voor.