Initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn “boeren, burgers en buitenlui” dus bewoners, (agrarische) ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Inmiddels is een stichting opgericht met de naam De AmerkantOp. Dit geeft aan dat het de gemeenten aan de Amer rivier betreft zoals Geertruidenberg, Oosterhout, Drimmelen en Moerdijk. Het bestuur bestaat uit Piet Hermus (voorzitter), Cedric Bousché (secretaris a.i. en penningmeester). Melang Haarbrink, Sjaak van Schie en Machteld van de Vijver. Er zijn twee vacatures, voor één van de twee vacatures volgt Pascal Rijnart als mogelijk bestuurslid de vergaderingen.  Er zijn regelmatig adviseurs aanwezig bij vergaderingen. 

Er is sprake van werkgroepen bijvoorbeeld voor de Boomklas en het ontwerp van het (B)oerburgerbos in Made.

Financiën

Stichting de AmerkantOp beschikt sinds april 2019 over een bankrekening bij de Triodosbank: NL48TRIO0379548534 t.n.v. Stichting de AmerkantOp en heeft een ANBI-status.

Jaarrekening:

Stichting De AmerkantOp ontving in het boekjaar 2019 € 1150 aan donaties en/of nalatenschappen. In 2019 zijn er alleen bankkosten geweest: € 50.

Beleidsplan

Stichting De AmerkantOp heeft een beleidsplan 2020 opgesteld.

Even voorstellen:

Cedric Bousché:

Mijn naam is Cedric Bousché. Ik werk in het onderwijs en heb een groen hart. Samen met Gerdy Bousché- Kusters woon ik in Breda maar we zijn ook vaak op Veld voor Verder aan de Zwaluwseweg in Hoge Zwaluwe. Met dit mooi begroeide gebied maken we deel uit van de leefomgeving in deze kern van de gemeente Drimmelen.

Via dit gebied zijn we betrokken geraakt bij het platform voor natuurorganisaties Kiemkracht.

Dit is een opstap geweest naar het bestuurslidmaatschap van de gebiedsstichting de AmerkantOp, een stichting die zich inzet voor het meest elementaire wat een gebied kent: Water, lucht, bodem.

Ik geloof in de samenhang tussen alles wat bepalend is voor een optimale leefomgeving. De mens maakt onderdeel uit van die biotoop en het is urgent dat de mens zich bewust is van het effect van het individueel handelen en de invloed van de hen omringende organisaties en systemen op het leefklimaat. We lopen immers aan tegen de grenzen van wat onze aarde aan kan. Het is ongewis hoe onze leefomgeving zich nu en straks zal ontwikkelen en waartoe het doen en laten van mensen zal leiden. Het is wel mogelijk om daar invloed op uit te oefenen.

Primair vanuit zorg over de toekomst voor de mensen die mij dierbaar zijn zet ik mij graag in voor de Stichting de AmerkantOp. Ik vertrouw erop dat Stichting de AmerkantOp mijn investeringen in die wenselijke leefomgeving op termijn waarborgt. Als bestuurslid van Stichting De AmerkantOp draag ik bij aan bewustwording van mensen in de omgeving en investeer ik tijd en energie in programma’s, initiatieven, projecten voor (jonge) mensen op het gebied van met name bos, boom en bodem.

De mogelijkheid om tot in lengte van jaren zorgvuldig gronden te beheren en op die manier bos, boom en bodem veilig te stellen levert wat mij betreft een fundamentele bijdrage aan de positie van De AmerkantOp. Met gezag (dus duurzaam en integer) in het gebied een partner zijn voor iedereen die het gedachtegoed deelt is de kern. Niet de mens alleen of bijvoorbeeld geld, macht, politiek, ego of religie is de maat der dingen net zo min als landbouw, economie, werkgelegenheid of inkomen dat zou moeten zijn. Het voortdurend bijdragen aan een naar hoogwaardig en kwalitatief evoluerend leeflandschap is wat mij betreft de agenda, de maat der dingen en daarvoor zijn allerlei strategieën, bedrijven, organisaties, levensopvattingen denkbaar.

De komende tijd heb  ik samen met anderen graag de handen vol aan:

  • De realisatie van de initiatieven Op Zand aan de Zandstraat in Made (het (B)oerBurgerBos, de Bijenboel en de Kinderboomkwekerij);
  • Het ontwikkelen van de bijbehorende educatieve programma’s;
  • Het documenteren en publiceren van de werkwijze Op Zand als inspiratie en voorbeeld voor andere initiatieven;
  • Het ontwerpen van een universeel plan van aanpak voor het in beheer krijgen en daadwerkelijk verantwoord beheren van gronden met inachtneming van het gedachtegoed van de AmerkantOp;
  • Promotie van Agro-forestry en voedselbossen

Aanvullend: Ik ben lid van Bosgroep Zuid, netwerk Oogst van Morgen en contactpersoon voor de Nationale Bomenstichting.