Geen Stichting zonder projecten. Er is sprake van een groslijst en we onderzoeken de uitvoeringsmogelijkheden: Zijn de projecten effectief en efficiënt, is er draagvlak en financiering en is er capaciteit op projecten uit te voeren?