Geen Stichting zonder projecten en activiteiten. Er is sprake van een groslijst en we onderzoeken de uitvoeringsmogelijkheden: Zijn de projecten effectief en efficiënt, is er draagvlak en financiering en is er capaciteit op projecten uit te voeren?

We werken met formats om steeds te kijken in hoeverre activiteiten en projecten passen bij onze visie en doelstellingen. Een overzicht van die formats vindt u hieronder.