De hoofdlijnen

In het gebied dat we voor het gemak ‘Amerstreek’ noemen is door een groep mensen het initiatief genomen om een gebiedsproces in gang te zetten met als doel landbouw, natuur, landschap, recreatie, toerisme, regionaal voedsel en educatie integraal te benaderen. We willen bereiken dat mensen, organisaties en ondernemers meer samenwerken. Die integrale benadering en samenwerking is om betere en kortere verbindingen te laten ontstaan in het gebied.

Dat leidt tot meerwaarde voor bewoners en ondernemers en lokale verbetering van de leefomgeving met positieve effecten:

  • voor bodem en biodiversiteit;
  • voor beleving voor bewoners en toeristen;
  • voor antwoorden op vraagstukken van klimaatverandering.

Er ligt in het gebied een gezamenlijke intentie om vanuit noodzaak een nieuwe vorm van ondernemen te ontwikkelen.

Visie

De stichting heeft behoefte aan een visie voor het gebied met de agrarische sector als motor. Mensen die wonen en werken in het gebied zijn zeer welkom en nodig om de visie verder te ontwikkelen. Door gesprekken en bijeenkomsten willen de initiatiefnemers er achter komen wat er leeft in het gebied en wat de kansen zijn.

In het voortraject zijn gesprekken gevoerd met b.v. Waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, de betrokken gemeenten, ZLTO, bedrijvennetwerk Drimmelen, de Rabobank en (agrarische) natuurverenigingen. Onder genoemde organisaties zijn er die bereid zijn deel te nemen aan het proces en financieel bij te dragen.

De nieuwe visie van Carola Schouten, minister van Landbouw is een van de inspiratiebronnen van de Stichting De AmerkantOp. Het initiatief van de Provincie Brabant om in 2019 40 veehouderijen natuur inclusief te maken sluit aan bij de ontwikkeling die de stichting nastreeft. De mogelijkheden die het Groenontwikkelfonds van de Provincie Brabant passen ook. De stichting heeft aansluiting gezocht met de organisatie achter De oogst van Morgen en gaat deelnemen aan die beweging.

Woorden en daden

Uiteindelijk gaat het de stichting uiteraard om concrete resultaten en effecten voor samenleving en leefomgeving. Daarom zoekt de stichting naar partijen die willen bijdragen aan het ontwikkelen van een visie en uitvoering verder willen financieren of faciliteren en naar mensen, organisaties en ondernemers die in de praktijk aan de slag willen.

Beleidsplan

Stichting De AmerkantOp is nog een jonge stichting. Met serieuze ambities die om zorgvuldige uitwerking vragen. We nemen de tijd voor die uitwerking en werken daarom voor dit jaar met een voorlopige versie van een beleidsplan

 

De Statuten

Hieronder staan de statuten van de Stichting

Huishoudelijk reglement

Hieronder staat het huishoudelijk reglement van de Stichting

ANBIstatus

Stichting de AmerkantOp heeft bij de belastingdienst een status als ANBI-instelling.

Hoe was 2022?

Hieronder de jaarrekening.